Rekruttering DNV GL sertifiseringskurs - FULLTEGNET

24-26
sep

Kurs - Oslo

09:00 - 16:00

Medlemspriser
11500,-

Ikke-medlem priser
15000,-

Påmeldingsfrist 17.09.2019 13:00

Påmeldingsfristen har utløpt

Sted

HR Norges lokaler

Adresse: Akersgata 34, 0180, Oslo

HR Norges lokaler - Google mapsÅpne Google-kart

Arrangør

HR Norge

Telefon: +47 22 11 11 22

E-post: hrnorge@hrnorge.no

Nettsted: hrnorge.no

Kurset gir en grundig innføring i de ulike sider ved rekrutteringsprosessen, og er aktuelt for alle som arbeider med rekruttering.

Kursets innhold er oppdatert iht DNV GLs oppdaterte standard for rekrutteringspersonell pr. 14 september 2018.

Kurset dekker følgende tema: 

 • Sammenhengen mellom virksomhetsstrategi og rekruttering
 • Utvikling og bruk av standardiserte rekrutteringsprosesser
 • Hvordan gjennomføre en jobbanalyse og omsette denne til en stillingsbeskrivelse
 • Hvordan gjennomføre en kost-/nytteanalyse for rekruttering
 • Kjenne til juridiske krav, herunder relevante lover og forskrifter relatert til rekruttering
 • Kjenne til utførelse, pålitelighet og validitet av ulike seleksjonsverktøy
 • Kjenne til ulike aktiviteter for å tiltrekke kandidater
 • Praktisk bruk av seleksjonsmetoder, herunder
  • Biodata
  • Intervju
  • Testbruk
  • Arbeidsprøver
  • Referanseintervju og bakgrunnsjekk
 • Valg av kandidat samt sikre kandidatopplevelse for øvrige kandidater
 • Hvordan fase inn en ny medarbeider i virksomheten
 • Hvordan gjennomføre en kost-/nytteanalyse for rekruttering 
 • Hvordan gjennomføre en jobbanalyse og omsette denne til en stillingsbeskrivelse 
 • Redegjøre for forhold knyttet til etikk, habilitet og integritet i rekrutteringsprosessen 
 • Kjenne til relevante lover og forskrifter relatert til rekruttering 
 • Etablere og følge rutiner for administrasjon og behandling av søknader 
 • Kjenne til de ulike seleksjonsmetoder, herunder velge relevante metoder tilpasset stillingens kravspesifikasjon 
 • Praktisk bruk av ulike seleksjonsmetoder: 
 • -Biodata 
 • -Intervju
 • -Arbeidspsykologisk testing 
 • -Arbeidsprøver 
 • -Referanseintervju
 • Redegjøre for praktisk gjennomføring av evaluering av rekrutteringsprosessen Kurset kan også leveres bedriftsinternt. 

Etter gjennomført kan du ta sertifiseringseksamen hos DNV GL. DNV GL sertifikatet er et kvalitetsstempel i markedet som dokumenterer relevante kunnskaper og kompetansen som kreves for å drive med rekruttering. Mer informasjon om sertifiseringsordningen finner du på DNV GL sine nettsider  
Kostnader knyttet til sertifiseringen kommer i tillegg til kursavgiften.

Kursholdere: 

Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge. Han har bred HR-faglig erfaring fra nasjonal og internasjonal HR gjennom globale HR-lederroller i bl.a Nokia og Trolltech. Innen rekrutteringsfeltet har han erfaring som konsulent i flere Executive Search-selskaper. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og gjennomfører nå et erfaringsbasert masterstudie i kunnskapsledelse.


Kari Bergeius Andersen er partner og advokat i SBDL. Hun er en anerkjent arbeidsrettsadvokat som ansees som en av kjernekreftene i SBDL. Bergeius Andersen har lang erfaring som rådgiver for arbeidsgivere, blant annet med håndtering og avslutning av vanskelige sykefraværssaker.

Relaterte saker

Ledelse Ny

Ressursplanlegging

Strategisk ressursplanlegging 2019 – er vi forberedt på fremtiden?

Strategisk ressursplanlegging har nærmest alltid vært et område de fleste ønsker å prioritere og forbedre. HR-undersøkelsen viste i 2017 en rekordhøy skåre på hvor viktig det er å forbedre ressursplanlegging. Men hva ønsker de å forbedre? Hvilke delprosesser gir mest hodebry, og hvilke grep gjør virksomhetene for å forbedre planleggingen?

Storebror Rekruttering I Stock 621461160 Thumb

Rekruttering

Personvern og rekruttering

Om få måneder innføres nye internasjonale regler om personvern – GDPR. På samme måte som for EU-landene, vil reglene gjelde for norske virksomheter fra og med 25. mai 2018. Samtidig som de viktigste prinsippene fra dagens regelverk i stor grad vil videreføres, er det nye regelverket langt mer detaljert enn det vi har i Norge i dag. Enkelte endringer i det nye regelverket vil også få direkte betydning i rekrutteringsprosesser.

Kreativitet

Rekruttering

Hvordan kan vi teste for kreativitet i rekrutteringsprosessen?

Ansatte med høy kreativ kompetanse er en suksessfaktor for de fleste bedrifter. I tillegg til at kreativitet brukes i de tradisjonelle kreative prosessene og yrkene, er kreativitet nøkkelen til problemløsning og effektivt innovasjonsarbeid i alle bransjer. Her er en rask introduksjon til noen områder du kan benytte deg av i din rekrutteringsprosess.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!