Rekruttering DNV GL sertifiseringskurs - Digitalt - FULLTEGNET MED VENTELISTE

9
juni

Kurs - Digitalt

09:00 - 15:00

Medlemspriser
7000,-

Ikke-medlem priser
10500,-

Påmeldingsfrist 4.06.2020 13:00

Sted

Digitalt

Adresse: Via tilsendt link, ., .

Digitalt - Google mapsÅpne Google-kart

Arrangør

HR Norge

Telefon: +47 22 11 11 22

E-post: hrnorge@hrnorge.no

Nettsted: hrnorge.no

HR Norge introduserer nå digitalt rekrutteringskurs som gir deg større fleksibilitet i gjennomføring. Kurset gir en grundig innføring i de ulike sider ved rekrutteringsprosessen, og er aktuelt for alle som arbeider med rekruttering. Kurset går over tre dager.

Kursinnholdet dekker DNV GLs standard for rekrutteringspersonell som setter kravene til sertifiserte rekrutterere. HR Norge er godkjent kursleverandør. 

Kurset dekker blant annet følgende emner:

 • Sammenhengen mellom virksomhetens strategi og behov for riktig kompetanse
 • Etablering av standardiserte prosesser for rekruttering
 • Hvordan tiltrekke seg kandidater
 • Hvordan gjennomføre en jobbanalyse
 • Hvordan gjennomføre en kost-/nytteanalyse for rekruttering
 • Juridiske krav i rekrutteringsprosessen
 • Bruken av ulike seleksjonsverktøy
  • Biodata
  • Intervju
  • Testbruk i rekrutteringsprosessen
  • Arbeidsprøver
  • Referanseintervju og bakgrunnssjekk
 • Jobbtilbud og avslag – endelig valg av kandidat og hvordan sikre en god kandidatopplevelse
 • Onboarding – hva er det og hvilken verdi gir det?

Gjennomføring

Tre dagers kurset gjennomføres «live» på digital plattform via nettleser på nettbrett, PC eller Mac. Deltakelse på kurset krever ingen installasjon av programvare på ditt nettbrett eller datamaskin. Det gjøres opptak av undervisningen og disse opptakene vil være tilgjengelig som en læringsressurs for deg som deltaker.

Kurset går over dagene 9., 11. og 16. juni. Vi legger opp til selvstendig løsning av noen oppgaver i dagene mellom undervisningsdagene.

Kursdagene ser slik ut:

 • 0900-1000: Undervisning, diskusjon eller gruppeøvelser
 • 1000-1030: Pause
 • 1030-1130: Undervisning, diskusjon eller gruppeøvelser
 • 1130-1230: Lunsj
 • 1230-1330: Undervisning, diskusjon eller gruppeøvelser
 • 1330-1400: Pause
 • 1400-1500: Undervisning, diskusjon eller gruppeøvelser


Sertifisering:

Etter gjennomført kurs kan du ta sertifiseringseksamen hos DNV GL. DNV GL sertifikatet er et kvalitetsstempel i markedet som dokumenterer relevante kunnskaper og kompetansen som kreves for å drive med rekruttering. Mer informasjon om sertifiseringsordningen finner du på DNV GL sine nettsider 

Kostnader knyttet til sertifiseringen kommer i tillegg til kursavgiften.


Kursholdere:
Sven Kinden Iversen
er fagansvarlig i HR Norge. Han har bred HR-faglig erfaring fra nasjonal og internasjonal HR gjennom globale HR-lederroller i bl.a Nokia og Trolltech. Innen rekrutteringsfeltet har han erfaring som konsulent i flere Executive Search-selskaper. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og gjennomfører nå et erfaringsbasert masterstudie i kunnskapsledelse.


Benedicte Hille er advokat i Advokatfirmaet SBDL, hvor hun hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Hille har erfaring fra rådgivning innen arbeidsrett for både små og store virksomheter, samt knyttet til tvistesaker i arbeidsforhold, problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø og fra gjennomføring av faktaundersøkelser.

 

Relaterte saker

Kate Ingram Video

Employer branding

Bedre Employer Branding med HR-analyser

«Vi skal være den beste arbeidsplassen innen 2025». Dette var utfordringen Ingram fikk, og employer branding, dedikert teamarbeid, employee ambassador program og fakta fundert i HR-analyser har vært deler av reisen så langt. Her får du Ingrams foredrag fra Rekrutteringsdagene 2020.

Ledelse Ny

Ressursplanlegging

Strategisk ressursplanlegging 2019 – er vi forberedt på fremtiden?

Strategisk ressursplanlegging har nærmest alltid vært et område de fleste ønsker å prioritere og forbedre. HR-undersøkelsen viste i 2017 en rekordhøy skåre på hvor viktig det er å forbedre ressursplanlegging. Men hva ønsker de å forbedre? Hvilke delprosesser gir mest hodebry, og hvilke grep gjør virksomhetene for å forbedre planleggingen?

Rudi Myrvang Video

Rekruttering

Hvorfor skolekarakterer sier lite om hvordan du duger i arbeidslivet

Rudi Myrvang har brukt drøyt 20 år på å lære opp HR og rekrutteringskonsulenter i hvordan de skal øke treffsikkerheten når de vurderer nyutdannede søkere til ulike stillinger. Mye av utfordringen har vært å få fokuset bort fra karakterer og utdanningsnivå, og over på egnethet for selve stillingen de vurderes for.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!