Artikler - Rekrutteringsdagene 2019

Studenter

Egnet – eller bare skoleflink?

Mens arbeidslivet i større grad støtter seg på forskningsbasert kunnskap basert på egnethet, er det karakterer som teller for å få utdannelse – som i liten grad sier noe om egnethet. Hva betyr dette gapet for rekruttering av fagfolk?

Les mer