Artikler - Rekrutteringsdagene 2019

Hi Tech Rekruttering Thumb

– Konkurransen vinnes i spennet mellom «high tech» og «high touch»

For å vinne i rekrutteringsmarkedet, må man skjønne hvilke deler av prosessen som skal digitaliseres – og hvilke som ikke skal det, mener utvikler og rekrutterer Sverre Haugen.

Les mer
Studenter

Egnet – eller bare skoleflink?

Mens arbeidslivet i større grad støtter seg på forskningsbasert kunnskap basert på egnethet, er det karakterer som teller for å få utdannelse – som i liten grad sier noe om egnethet. Hva betyr dette gapet for rekruttering av fagfolk?

Les mer