Strategisk HR – hvordan løfte organisasjonens prestasjonsnivå

28-29
apr

Kurs - Oslo

09:00 - 16:00

Medlemspriser
8100,-

Ikke-medlem priser
11700,-

Påmeldingsfrist 23.04.2020 08:00

Sted

HR Norges lokaler

Adresse: Akersgata 34, 0180, Oslo

HR Norges lokaler - Google mapsÅpne Google-kart

Arrangør

HR Norge

Telefon: +47 22 11 11 22

E-post: hrnorge@hrnorge.no

Nettsted: hrnorge.no

Dette kurset gir deg innsikt i hva strategisk HR er, og hvordan du kan skape en HR-funksjon som utvikler og vedlikeholder organisasjonens prestasjonsnivå på lang sikt.

Krav til HR-faglig kompetanse endrer seg i takt med samfunnets og organisasjoners endringsprosesser, og det er viktig at HR-funksjonen stadig utvikles for å kunne tilpasses fremtidens krav. En strategisk HR-funksjon tar ansvar for, og initiativ til, at organisasjonens praksis ikke stivner i formen. På dette kurset vil du få økt kunnskap og ferdigheter innen utvikling og implementering av en strategisk HR-funksjon som når organisasjonens mål gjennom smidige HR-prosesser.

Kurset dekker blant annet:

 • Hva er strategisk HR og hva er det ikke?
 • Den strategiske HR-funksjonens rolle og mandat
 • Den HR-strategiske verktøykassen
  • Utvikling av HR-strategi
  • Strategisk organisasjonsutvikling og -læring
  • Strategisk lederskap og medarbeiderskap
  • HR-analyser: hvordan måle og evaluere effekten av HR-tiltak
 • Erfaringsdeling og -læring gjennom praktiske eksempler

Kurset passer HR-ledere og/eller praktikere som har ansvar for, eller en rolle i, HR-strategiske prosesser der målet er å løfte organisasjonens langsiktige prestasjonsnivå. Det er en fordel at du har minst fire års erfaring innen HR. 

Kursholder:

Eivind Garshol er daglig leder og partner i Impaktor AS. Han har mer enn 25 års erfaring som leder og konsulent med spisskompetanse innen strategisk HR og organisasjons- og lederutvikling. Han har vært ansvarlig for HR-funksjonen i flere internasjonale virksomheter. Eivind har i sine roller som HR-direktør og HR-sjef omfattende erfaring med etablering, ledelse og utvikling av HR som funksjonsområde og kompetansemiljø. Denne kompetansen har han også i stor grad benyttet i flere leveranser som konsulent i forbindelse med prosjekter knyttet til utvikling av kunders HR-funksjoner. Han er en mye benyttet foredragsholder innen tematikk som strategisk HR og organisasjonsutvikling. Eivind var nestleder i styret til HR Norge i perioden 2007-2009 og har vært med i valgkomiteen siden han trådte ut av styret. Han sitter i bransjerådet for bachelorstudiet i HR og personalledelse ved Høyskolen Kristiania. Fra 2017 er han på vegne av HR Norge fasilitator for et nettverk av HR-direktører i offentlig sektor.

Relaterte saker

Nettverknett

Tryggere i jobben gjennom nettverk

Ingvild Kolstad Dimmen har lang erfaring med kompetanse og er en av fem ansatte i Sbanken sin HR-avdeling. Det siste året har hun deltatt i HR Norges fagnettverk innen kompetanseutvikling. «Jeg har blitt tryggere i jobben min gjennom deltakelse i nettverket», forteller hun.

Nick Van Dam Video Thumb

HR teknologi

Building people capabilities in the digital age

Læring og utvikling er nøkkelen til å lykkes i det 21. århundret. Vi inviterte en av Europas ledende praktikere på feltet, Professor Nick van Dam, til et interaktivt møte for å gi oss det siste av trender og ledende praksis innen læring og utvikling. Gikk du glipp av medlemsmøtet kan du se det her.

Ledelse Ny

Ressursplanlegging

Strategisk ressursplanlegging 2019 – er vi forberedt på fremtiden?

Strategisk ressursplanlegging har nærmest alltid vært et område de fleste ønsker å prioritere og forbedre. HR-undersøkelsen viste i 2017 en rekordhøy skåre på hvor viktig det er å forbedre ressursplanlegging. Men hva ønsker de å forbedre? Hvilke delprosesser gir mest hodebry, og hvilke grep gjør virksomhetene for å forbedre planleggingen?

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!