Kompetansetorg - Sykefravær og Arbeidsmiljø 2019

Akan Logo

Akan

Akan kompetansesenter er arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet. Vi bistår alle bransjer, store og små virksomheter, private, offentlige og organisasjoner. Det stilles ingen krav til medlemskap, hverken i Akan kompetansesenter, LO eller NHO.

Vi er daglig ute i virksomheter med innlegg i bedriftsinterne fora, holder kurs, lederopplæring i å ta samtaler på bakgrunn av bekymringer og gir råd i forebyggende arbeid. Vi gir råd og veiledning via telefon eller e-post. Kontakt oss på vår veiledningstelefon.


Akans nettside