Kompetansetorg - Sykefravær og Arbeidsmiljø 2019

AS3 logo TRANSITION CMYK

AS3 Transition

AS3 Transition hjelper mennesker og organisasjoner til å håndtere og gjennomføre jobbrelaterte endringer. Vi er eksperter innenfor områdene outplacement & nedbemanning, endringskapasitet & ledertrening, karriere & prestasjoner og stress & arbeidsglede. AS3 har siden 1989 rådgitt over 1000 nordiske virksomheter i endringsprosesser.

AS3 Transitions nettside