Kompetansetorg - Sykefravær og Arbeidsmiljø 2019

People@work M Undertekst

​People@Work

People@Work sikrer gjennomføring av lederaktivitetene som reduserer sykefravær. Det gjør vi ved å implementere beste praksis gjennom en velprøvd prosess, med støtte fra et smart læring og treningssystem. Sykefravær kan ikke kontrolleres, men det finnes kontrollerbare aktiviteter som kan.

​People@Works nettside