Arbeidsrett for statsansatte

6-7
feb

Kurs - Oslo

09:00 - 16:00

Medlemspriser
7300,-

Ikke-medlem priser
10200,-

Påmeldingsfrist 2.02.2018 13:00

Sted

HR Norges kurslokaler

Adresse: Akersgata 34, 0180, Oslo

HR Norges kurslokaler - Google mapsÅpne Google-kart

Arrangør

HR Norge

Telefon: +47 22 11 11 22

E-post: hrnorge@hrnorge.no

Nettsted: hrnorge.no

Arbeidsforhold i staten reguleres dels av statsansatteloven og dels av arbeidsmiljøloven. I tillegg stiller forvaltningsloven, offentlighetsloven og ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper krav til saksbehandlingen. Sammen med tariffavtaler, personalreglement og andre interne føringer kan regelverket for statlige ansettelsesforhold virke overveldende.

Dette kurset gjør deg godt kjent med arbeidslivets spilleregler i staten.

Kurset dekker:

  • Oversikt over de viktigste lover, rettskilder og prinsipper for statlige arbeidsforhold
  • Reglene for tilknytning av arbeidskraft: fast og midlertidig ansettelse, prøvetid, innleie og selvstendige oppdragstakere
  • Overordnede krav til ansettelse: kvalifikasjonsprinsippet, mangfold og fortrinnsrett
  • Ansettelsesordningen i staten: innstillings- og ansettelsesmyndighet
  • Saksbehandlingskrav til aktivitetene i ansettelsesprosessen: utlysning, søkerlister, intervju, bakgrunnssjekk, innstilling, ansettelse mv. 
  • Arbeidsgivers styringsrett i staten
  • Statsansattelovens regler om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon og avskjed
  • Omstilling og nedbemanning i staten

Du vil få praktiske råd om hvordan typiske problemstillinger kan løses. 

Kurset er rettet mot arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter i statlig sektor som reguleres av statsansatteloven. Kurset anbefales å tas i tillegg til kurset i Arbeidslivets spilleregler.

Kursholder
Thomas Braut Svendsen er advokat og partner i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL), hvor han hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Han har tidligere vært seniorrådgiver i NAV. I tillegg til alminnelig advokatpraksis og foredragsvirksomhet er Braut Svendsen medforfatter av blant annet arbeidsrettsboken ”Arbeidslivets spilleregler”.

Terje Gerhard Andersen er partner og advokat i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund DA, hvor han primært arbeider med arbeidslivsjuss. Han er utdannet cand.jur fra Universitetet i Oslo og LLM fra University of Minnesota. Andersen er medforfatter av blant annet arbeidsrettsboken Arbeidslivets spilleregler.

Relaterte saker

Arbeidsrett

Ny lov og forskrift om statens ansatte

Ny lov og forskrift om statens ansatte trådte i kraft 1. juli 2017. Det er viktig at både arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter i staten setter seg inn i det nye regelverket.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!