Skrevet av: Anne Lian

Ni dyder og regler for tydelig, inspirerende ledelse

Å være regissør er å lede mange sterke faggrupper fram mot en ambisiøs premiere. Deadline er udiskutabel og resultatet blir vurdert strengt og offentlig av presse og fagmiljø. Som regissør er du aldri bedre enn ditt siste prosjekt, gode resultater er en forutsetning for å få neste jobb.

IMG 5615

Marit Moum Aune

HR Forum i november snakket regissør Marit Moum Aune om sine ni dyder, ni regler for sitt lederskap. Hun har arbeidet seg oppover i teaterets strenge hierarki. Hennes dyder bærer preg av dette og en tro på at en stor gruppe kan samles om en visjon. Hun mener at et sterkt fellesskap er en forutsetning for sterke individuelle enkeltprestasjoner. Men hvordan holde disiplinen og hvordan skape reelle forventninger til medbestemmelse? Går det an å få alle med på regissørens store ide slik at de ved premiere føler at det var deres egen? HR Norge har tatt en prat med Marit for å høre mer om regissør rollen og hennes lederskap.

- Kan du kort fortelle litt om hva en regissør er og hva jobben går ut på?

- Regissøren er treneren for laget, kan nesten sammenligne det med treneren for et fotballag bare at dette er kunstnerisk. Oppgaven er å få mange mennesker til å jobbe sammen mot et felles mål.

- Hvordan kom du på å velge et yrke som regissør?

- Da jeg gikk på videregående visste jeg at jeg hadde lyst til å jobbe med teater. Men det forble min egen hemmelighet fordi jeg var redd for å bli sett på som vel ambisiøs og ha høye tanker om meg selv. Jeg kjente på et talent og besøkte teateret flittig allerede på den tiden. Jeg var elevrådsleder og oppmuntret medelever til å benytte teateret, på den måten fikk jeg innpass også bak scenen. Da fikk jeg lov til å være med og se på prøver under ledelse av Stein Winge. Å se han i aksjon var en opplevelse som ga meg en visshet om at det var dette jeg ville gjøre. Få lov til å fortelle historier og ha det artig på jobb.

- Du som er regissøren er jo den som bestemmer hvordan manuset skal fortolkes og formidles. Hva gjør du for å få alle til å forstå ditt mål og gjøre det til et felles resultat?

- Å gjøre ting grundig fra starten av er viktig. Vi leser manus sammen og åpner for at alle får komme med forslag til hvordan ting kan gjøres. Jeg jobber i en bransje med svært høy prestasjonskultur, her på Operaen kommer ingen inn uten at de er i toppsjiktet, de er profesjonelle og jeg er oppriktig interessert i hva de mener. I oppsetningen av «Gengangere» bruker vi 12 prosent av tiden til manus og forberedelser og det er utrolig hvor likt teamet begynner å tenke etter å ha jobbet sammen i bare en kort periode.

- Kan du fortelle kort om hva de ni dydene er?

- Det får vi komme nærmere innpå i foredraget på HR Forum i november. Men jeg kan si at dette er dyder vi bør ha med oss fra barnsben av. Jeg kan røpe en og det er viktigheten av å lære navn. Det å vise at man ser andre mennesker, bruke navnet deres og leve opp til at alle har like stor verdi skaper et sterkere fellesskap.

Hvordan oppstod de ni dydene og hva betyr de for deg?

- Jeg har utviklet mine dyder av bitter erfaring og feil jeg har gjort - jeg har gjort mange feil og syndet mot alle dydene underveis. Men det å huske navn og bruke navn på dem jeg jobber med enten de vasker gulvet på kontoret mitt eller har hovedrollen er viktig for meg. Da kan jeg vise at alle er like viktige og fortjener å bli sett og verdsatt for den jobben de gjør.

"Jeg har utviklet mine dyder av bitter erfaring og feil jeg har gjort – jeg har gjort mange feil og syndet mot alle dydene underveis."

Hvordan utøver du ditt lederskap i praksis i?

- Vi jobber i team og driver hele tiden hverandre opp og frem i et fellesskap som generer et positivt prestasjonspress. Jeg er en demokratisk leder som fremmer felleskap og evner å få mennesker til å tenke kollektivt for sammen å levere topp prestasjoner. Når teamet blir bedre blir også de individuelle prestasjonene bedre. Jeg er en synlig leder med tydelige tilbakemeldinger, hvis en ikke presterer godt nok kan det tenkes denne blir byttet ut. Det er til syvende og sist jeg som er leder og har ansvaret for at det leveres og presteres.

- En episode fra mine yngre dager som regissør var da jeg etter en premiere ikke gikk opp på scenen og mottok applausen sammen skuespillerne og resten av teamet og ble spurt hvorfor jeg ikke gjorde det. Jeg svarte da at dette er skuespillernes dag og de som skal hylles. Da fikk jeg en tydelig tilbakemelding om at jeg skulle ikke opp for å ta applausen, men vise at jeg har tatt ansvaret. Etter dette har jeg alltid stått på scenen enten det er suksess eller fiasko.

Om Marit Moum Aune

Hun er en av Norges ledende regissører. Som 21 åring ble hun Teaterhuset Avant Garden i Trondheims første daglige leder. 25 år gammel hadde hun sin profesjonelle debut som sceneinstruktør og har siden arbeidet ved de fleste norske teaterscener. Hun har undervist, iscenesatt opera, standup og radioteater. De siste årene har hun også arbeidet som regissør for tv.

Marit Moum Aune har mottatt flere priser, bland disse Heddaprisen og Skandinavisk Nationaltheaterpris. Siste sesong mottok hun Liv Ullmannprisen og var nominert til Kritikerprisen.

Høsten 2014 er hun aktuell på Operaens hovedscene med Den Norske Nasjonalballettens uroppføring av GHOST-Gengangere, en ballett basert på Ibsens skuespill. På samme tid er det også premiere på NRKs store, nye dramaserie «Kampen for tilværelsen», hvor Aune har regien.

Relaterte saker

Hrf 2018 Artikkel

Gjør deg klar for HR Forum 2018

Det kommer flere verdensstjerner til HR Forum i år. Her får du innblikk i hvem noen av disse er og hva de skal snakke om. Foredragsholderne er som alltid håndplukket for best å dekke de aktuelle temaene som er valgt til årets konferanse.

Silvija Seres Hrf

Utvikling av ansatte i en høyteknologisk fremtid

Noen sier at kunstig intelligens (AI) blir den siste teknologien vi mennesker skaper, og at alt annet blir skapt videre av AI. Den vil i alle fall endre arbeidslivet på en måte ingen andre teknologier tidligere har gjort.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!