Skrevet av: Paal Leveraas

Ni trender i HR du kanskje bør tenke gjennom før sommerferien starter

Brorparten av HR-profesjonelle mener "Big Data" er viktig for HR. Like mange sier at HR ikke har noen rolle i forhold til temaet i dag.

John Boudreau er en av HRs store, internasjonale trendguruer. Et hovedfokus i hans forskning er HR-profesjonens fremtid. Og den er ikke bare en dans på roser, tolker vi ham rett.

HR påvirkes av omverdenen, som alle andre disipliner, og blant noen av de viktigste trendene i dag er big data, mangfold og spillifisering (gamification).

Big data er den kanskje mest disruptive trenden.

"Big data kan ødelegge HR-profesjonen og hele HR-industrier", ifølge Boudreau.

- Vi intervjuet for en tid tilbake mer enn 300 HR-ledere i 11 virksomheter, og fant at 59 prosent av dem anser Big Data som viktig eller svært viktig for HRs jobb, skriver Boudreau i en artikkel i Talent Management Review. - Vi fant også at 60 prosent av de spurte føler at HRs ideelle leder- eller ekspertrolle innen dette feltet rangeres som "ingen rolle" eller "tilfeldige roller".

Han oppfordrer til at HR trekker lærdom fra hvordan Big Data har påvirket andre områder.

"Jeg har skrevet om hvordan big data kan påvirke HR-prosesser som talent management, performance management, belønning og rekruttering, og vist hvordan HR kan lære av fremskritt i andre disipliner, som marketing og forbrukerpsykologi", skriver Boudreau.

"Like fascinerende er det at big data kan ødelegge HR-profesjonen og hele HR-industrier", fortsetter han i artikkelen

http://talentmgt.com/articles/view/big-data-s-taking-over

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!