Even Bolstad Medium

Skrevet av: Even Bolstad, daglig leder HR Norge

AFP - nullsumspill og særinteresser

Eystein Gjelsvik, LO, synes det er en god ide at staten skal fortsette å sponse den private pensjonsordningen som AFP faktisk er. Det er ikke unaturlig at LO først og fremst er opptatt av LO sine egne medlemmer. Det er heller ikke uetisk. Og det er naturligvis slik at dersom man skal fange opp bredere grupper av ansatte, også de som ikke er tilsluttet fagforening eller ikke jobber i tariffbundne bedrifter, så blir det mindre til hver. Dersom staten ikke skal øke sine utgifter, blir det et nullsumspill hvor noen må få mindre for at alle skal få litt.

At dagens AFP får folk til å stå lenger i jobb enn gammel AFP, er åpenbart. Ikke fordi at dagens ordning er spesielt målrettet, men fordi tidligere ordning effektivt slo bena under arbeidslinja. Det var da også grunnen til at AFP ble revidert. 

Dagens ordninger har hull. Noen hull gjør at fagorganiserte innenfor tariffbundne bedrifter går glipp av en millon kroner ekstra i pensjon. I tillegg er ordningen i ferd med å kollapse av sin egen tyngde. Dette er det som partenes egen evaluering har fokus på.

Den andre gruppen som faller utenfor statens generøsitet, er de som ikke er så heldige å jobbe i tariffbundne bedrifter. Dette velger utrederen i LO å forbigå i all stillhet. Han velger også å forbigå vårt poeng om at noen av de svakeste i samfunnet finnes nettopp innen denne gruppen. Samfunnet skal ta vare på disse også. Selv om de ikke er medlem av fagforening.

Trepartssamarbeidet bygger på tre parter med sammenfallende men også motstridende interesser.  Dersom to parter går sammen om å begunstige sine egne, må den tredje parten vise integritet i forhold til sin rolle. Staten har dermed en særlig utfordring og ansvar for å ta vare på dem partene ikke har naturlig solidaritet med. Til syvende og sist er dette viktig og verdifullt også for partene. For hvis ikke staten gjør denne jobben, ødelegger man troverdigheten, styrken og alt det som er godt ved et velfungerende trepartssamarbeid.

Les også:  AFP er en blodig urettferdig ordning

Relaterte saker

Arbeidsrett Dom

Arbeidsrett

Valgrett ved tap av AFP - premissene gir veiledning

Vi har mottatt Høyesteretts premisser for avgjørelsen om at tap av AFP-rettigheter ved virksomhetsoverdragelse ga Arbeidstaker valgrett til å bli i DNB Næringseiendom i stedet for å følge med i virksomhetsoverdragelsen.

Pensjon 4

Pensjon

Etter pensjonsreformen – hva skjer nå?

Nå har vi hatt 10 år med pensjonsreform i Norge med det formål å redusere den økonomiske belastningen på velferdsstaten knyttet til levealder. Vi sitter antagelig igjen med et av de mest økonomisk bærekraftige pensjonssystemene i Europa.

Hallgeir Kvadsheim Thumb

Få maks ut av pensjonssparingen

Alle har skjønt at vi etter pensjonsreformen må ta større ansvar for egen pensjon. Men det kan virke lettere sagt enn gjort! IPS eller ASK, er spørsmålet mange stiller seg nå. – Det kommer helt an på, svarer Hallgeir Kvadsheim.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!