Even Bolstad Medium

Skrevet av: Even Bolstad, daglig leder HR Norge

AFP - nullsumspill og særinteresser

Eystein Gjelsvik, LO, synes det er en god ide at staten skal fortsette å sponse den private pensjonsordningen som AFP faktisk er. Det er ikke unaturlig at LO først og fremst er opptatt av LO sine egne medlemmer. Det er heller ikke uetisk. Og det er naturligvis slik at dersom man skal fange opp bredere grupper av ansatte, også de som ikke er tilsluttet fagforening eller ikke jobber i tariffbundne bedrifter, så blir det mindre til hver. Dersom staten ikke skal øke sine utgifter, blir det et nullsumspill hvor noen må få mindre for at alle skal få litt.

At dagens AFP får folk til å stå lenger i jobb enn gammel AFP, er åpenbart. Ikke fordi at dagens ordning er spesielt målrettet, men fordi tidligere ordning effektivt slo bena under arbeidslinja. Det var da også grunnen til at AFP ble revidert. 

Dagens ordninger har hull. Noen hull gjør at fagorganiserte innenfor tariffbundne bedrifter går glipp av en millon kroner ekstra i pensjon. I tillegg er ordningen i ferd med å kollapse av sin egen tyngde. Dette er det som partenes egen evaluering har fokus på.

Den andre gruppen som faller utenfor statens generøsitet, er de som ikke er så heldige å jobbe i tariffbundne bedrifter. Dette velger utrederen i LO å forbigå i all stillhet. Han velger også å forbigå vårt poeng om at noen av de svakeste i samfunnet finnes nettopp innen denne gruppen. Samfunnet skal ta vare på disse også. Selv om de ikke er medlem av fagforening.

Trepartssamarbeidet bygger på tre parter med sammenfallende men også motstridende interesser.  Dersom to parter går sammen om å begunstige sine egne, må den tredje parten vise integritet i forhold til sin rolle. Staten har dermed en særlig utfordring og ansvar for å ta vare på dem partene ikke har naturlig solidaritet med. Til syvende og sist er dette viktig og verdifullt også for partene. For hvis ikke staten gjør denne jobben, ødelegger man troverdigheten, styrken og alt det som er godt ved et velfungerende trepartssamarbeid.

Les også:  AFP er en blodig urettferdig ordning

Relaterte saker

Juridiske Maler

Godt partssamarbeid er et suksesskriterium

Da partene i NRK satte seg ved bordet for å forhandle fram en ny pensjonsavtale, skjedde det etter flere års felles kompetansebygging hos ledelse og tillitsvalgte. – En godt forankret struktur for samarbeid, med tillit og trygghet mellom partene, har verdi i store omstillinger som dette, sier HR-rådgiver i NRK, Therese Heyerdahl.

Pensjon Gabler Web Thumb

Ny medlemsfordel: Pensjonsrådgivning til HR Norge sine medlemmer

Nå kan virksomheter som er medlem i HR Norge få hjelp med virksomhetens pensjonsordninger. Den nye medlemsfordelen leveres i samarbeid med Gabler og består av to nivåer: I bunn ligger det gratis telefonrådgivning. Om man har behov for videre støtte, kan man kjøpe videre rådgivningstjenester med medlemsrabatt.

Pensjon 4

Dette betyr ny ordning med egen pensjonskonto

I 2021 innføres ny ordning med egen pensjonskonto for lønnsmottakere i privat sektor. Finans Norge oppfordrer arbeidsgivere til å skaffe seg informasjon og sette seg inn i det nye systemet allerede nå i vår.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!