Syk Av Jobben

Dagbladet: Derfor blir du syk av jobben

Det er ikke bare fysisk tunge jobber og musearm som kan gi vondt i nakken. Har du en elendig sjef kan det også gi muskelplager.

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) viser at psykososiale faktorer på arbeidsplassen som fører til muskel- og skjelettlidelser, er mer sammensatt.

– Hver eneste dag er 6,5 prosent av arbeidsstyrken syke. Det tilsvarer mer enn det samlede innbyggertall i Kristiansand, Tønsberg og Ålesund – til sammen. I tillegg kommer 320 000 uføre. Når arbeidsgiverperioden er over, synker bedriftens direkte kostnader, men realiteten er jo bare at en andel av utgiftene skyves over til storsamfunnet, sier Even Bolstad, daglig leder i HR Norge.

- I et land hvor folkehelsa er god, arbeidsgleden og tilliten er i verdenstoppen, opplevd arbeidspress er lavere enn svært mange andre land, arbeidstida er blant den laveste innen OECD og stadig flere er i jobber som ikke kan beskrives som fysisk tøffe, er sykefraværet altfor høyt, fastslår han.

Du kan lese hele artikkelen i Dagbladet her.

Relaterte saker

Brutalt Arbeidsliv

Arbeidsrett

Nyheter i arbeidsretten - Avslutning av arbeidsforhold på grunn av sykefravær

Det er ikke lenger forbudt å si opp ansatte på grunn av sykefravær etter 12 måneders sammenhengende helt eller delvis sykefravær. Men fraværet må i seg selv være en så stor ulempe for virksomheten at det gir gyldig grunn til oppsigelse.

Sykefravær

Sykefravær

De vanskelige sykefraværsakene

Langvarige og/eller hyppige sykefravær kan skape utfordringer i mange virksomheter, samtidig som det kan være en tragedie for mange arbeidstakere. Mange sykefraværssaker medfører konflikter, samtidig som konflikter i seg selv kan medføre både langvarig og hyppig sykefravær. Fra juridisk vinkel er tidlig og fortsatt dialog nøkkelen til løsning.

Sykefravaer Og Arbeidsmiljoe Linked In

Sykefravær

Dette lærte vi på Sykefravær og arbeidsmiljø 2019

Sykdom og sykefravær i arbeidslivet er noe vi er nødt til å leve med. Å finne balansen mellom når man er frisk nok til å være på jobb, og når man er for syk til å jobbe, kan være vanskelig. De åtte foredragsholderne gå oss mye nyttig innsikt, tanker og verktøy til bruk i arbeidshverdagen.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!