NRK 4

Dato: 2020-02-27

Skrevet av: HR Norge red.

Er du fornøyd med lønnen din?

Det er tid for lønnsoppgjør og lønnsreguleringer. De fleste mener at man fortjener mer enn der man får – og gjerne også mer enn kollegene. Men om det er noen trøst er nordmenn mindre misfornøyd med lønnen sin enn i andre land.

Onsdag 19. februar ble daglig leder i HR Norge intervjuet på NRK om lønn og lønnsfastsettelse – hvorfor vi «aldri» blir fornøyd og hvordan lønn demotiverer mer enn den motiverer. Hør intervjuet her, innslaget starter 2.02.22 ut i sendingen:

Les mer om belønning:

Relaterte saker

Penger 2019

Lønn

Lønnsvekst litt opp i 2019 – mye mer i lommeboken

Lønnsveksten i fjor ble på 2,8%, sa Ådne Cappelen da Teknisk Beregningsutvalg presenterte sin foreløpige rapport for lønnsoppgjøret i dag. Til tross for dette ble ikke reallønnsveksten, det vil si hva man sitter igjen med i lommeboken, høyere enn mellom 0,3 og 0,6%. Grunnen var ikke minst sterk vekst i strømprisene. Konjunkturoppgangen fortsetter. Neste år synker inflasjonen samtidig som lønnsveksten stiger. Det gir mer i lommeboken for den enkelte.

Tara Even Video

Lønn

Presentasjon av HR Lønnsrapport 2019

Det sentrale lønnsoppgjøret er i havn - nå starter lønnsforhandlinger og lønnsfastsettelse på den enkelte arbeidsplass. HR Norge og Korn Ferry besøkte fem norske byer hvor vi presenterte HR Lønnsrapport, snakket mer om lønnsforhold i Norge og internasjonalt og snakket konkret om lønnsoppgjør og forhandlinger. Her er kortversjonen på 18 minutter.

Island Dame Thumb

Lønn

Lønn og 8. mars – Sjáðu hvað Ísland gerir

For en drøy ukes tid siden kom det glade budskap fra Teknisk Beregningsutvalg om at lønnsgapet mellom kvinner og menn på nytt er redusert. Akkurat som i fjor. Men forklaringen var dessverre heller ikke i år at vi her i Norge brått har gjort krafttak og fått bukt med bevisst eller ubevisst diskriminering. I fjor vår årsaken at en mannsdominert og høytlønnet oljebransje har redusert antall ansatte og dermed mistet betydning i den store statistikken, totalt sett. I år er hovedårsaken at høyt utdannede kvinner tar mer for seg av de høyt lønnede stillingene.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!