Even Bolstad Bjornar Lowe Skas Toppbanner

Skrevet av: HR Norge red.

Finansavisen: Varsler om kompetansekaos

Norske virksomheter vet at de har behov for ny kompetanse i årene som kommer, men få har noen oversikt over hva slags kompetanse de allerede har, viser HR-undersøkelsen 2018.

Tre av fire norske virksomheter sier at de i fremtiden har behov for kompetanse utover den som allerede er tilgjengelig blant egne ansatte. Det viser årets HR-undersøkelse, gjennomført av HR Norge og EY.

– Men paradoksalt nok viser undersøkelsen også at få bedrifter gjennomfører en analyse av de ansattes kompetanse, sier Even Bolstad, daglig leder HR Norge til Finansavisen.

– Satt på spissen så vet de ikke hvilken kompetanse de allerede har eller hvor i organisasjonen den sitter. Virksomhetene har ikke oversikt over hva egne ansatte kan, sier Bjørnar Skas, associate partner i EY.

Den kortsiktige løsningen for mange bedrifter er derfor å si opp de ansatte som ikke har den kompetansen som trengs i fremtiden.

– Vi ser at selskaper i større grad enn tidligere bruker nyrekruttering fremfor utvikling av egne ansatte for å skaffe seg ny kompetanse, sier Skas.

Det mener de to er en svært dårlig løsning.

– Det er et samfunnsansvar for norske virksomheter å videreutvikle ansatte. Samtidig må den enkelte selv ta ansvar også. Den ansatte må bidra gjennom å gjennomføre kurs og ta utfordringer. Det krever en ekstra innsats, og flere bør investere så vel penger som tid også utenfor arbeidstiden for være relevante fremover, mener Bolstad.

Les mer:

Elendig oversikt over kompetanse i norske virksomheter

Relaterte saker

dave-ulrich-youtube-front

Strategisk HR

Dave Ulrich og RBL presenterer: HR Competency Study - 7. runde

Disse 10 videoene gir deg en grundig innføring i funnene og konklusjonene fra den syvende runden av RBL og Dave Ulrichs HR Competency Study. Ulrich kommer på HR Forum 2019 for å snakke om "The Impact of HR Competencies and HR Department Activities on Value Creation".

Ledelse Ny

Ressursplanlegging

Strategisk ressursplanlegging 2019 – er vi forberedt på fremtiden?

Strategisk ressursplanlegging har nærmest alltid vært et område de fleste ønsker å prioritere og forbedre. HR-undersøkelsen viste i 2017 en rekordhøy skåre på hvor viktig det er å forbedre ressursplanlegging. Men hva ønsker de å forbedre? Hvilke delprosesser gir mest hodebry, og hvilke grep gjør virksomhetene for å forbedre planleggingen?

Sven Video2 Ny

Kompetanseutvikling

Digitaliseringen fører til endrede kompetansekrav

HR Norge har tatt dypdykket inn i utfordringene og mulighetene som ligger foran oss på grunn av dette. Hvordan takler virksomheter det endrede arbeidslivet? Hvilke behov for kompetanseheving- eller vridning vil vi møte? Gikk du glipp av medlemsmøtene Reskilling - et arbeidsliv i endring i høst får du muligheten til å se og høre dette her.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!