Pensjon 3

Skrevet av: HR Norge red.

Het AFP-diskusjon: «Etisk problem» eller «Alt såre vel» ?

Forrige uke gikk HR Norge tøft ut mot AFP i spaltene til Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse. «LO har et etisk dillemma» og ordningen må legges om, sa Even Bolstad. Svaret lot ikke vente på seg – LO brukte storslegga. I dag ruller debatten videre hvor Bolstad står på sitt.

- Det er et faktum at AFP ikke treffer de svakeste i arbeidslivet, sier Bolstad i dagens avis og bygger blant annet på HR Norge/Kantar sin ALX-undersøkelse for en tid siden og partenes egen evalueringsrapport. - Roger Bjørnstad gjør et stort poeng av at den (dagens AFP-ordning) ikke er slik LO aller helst ville ha den. Det er i prinsippet uinteressant. Det er LO som eier ordningen, som skapte den og som identifiseres med den. Spørsmålet er om ordningen i dag er noe LO etisk lever godt med? 

Bolstad påpeker også er at hvis man deler opp arbeidstakere i norsk arbeidsliv, så ser man fort hvilke som er innenfor og utenfor AFP-ordningen:

  • Organiserte innenfor tariffbundet bedrift – disse kan få AFP dersom de tilfredsstiller kriteriene
  • Uorganiserte innenfor tariffbundet bedrift – disse kanogså få AFP, på lik linje med sine organiserte kolleger
  • Organiserte eller uorganiserte utenfor tariffbundet bedrift – disse fallerutenfor AFP
  • Selvstendig næringsdrivende, organiserte så vel som uorganiserte – disse kommer heller ikke innenfor AFP-ordningen

Det vil i praksis si at uorganiserte som tilfeldigvis jobber i virksomhet med tariffavtale faller innenfor, mens organiserte som jobber i virksomhet uten faller utenfor, sier Bolstad. Dette bidrar til å gjøre ordningen tilfeldig. Og siden staten dekker en tredel av kostnadene blir den også urettferdig, påpeker han

Bolstad er skuffet men slett ikke overrasket over formen LO velger å ta utfordringen han har lagt på bordet; som han karakteriserer som klassiske hersketeknikker som lett kan skape et inntrykk av såre tær, vaklende argumenter og ønske om å skyve vanskelige ting under teppet. «Makta ter seg», sier han til avisen og siterer med det et kjent utsagn fra Youngstorget. – LO sin sjel, identitet og legitimitet er å jobbe for solidaritet med «dem som sitter nederst ved bordet», som LO så flott uttrykker det. Det er ikke det vi ser her. Solidaritet først og fremst med sine egne – uavhengig hvor de sitter ved bordet – har et annet ord: Egoisme, sier han til avisen.

Lenker:

Relaterte saker

Arbeidsrett Dom

Arbeidsrett

Valgrett ved tap av AFP - premissene gir veiledning

Vi har mottatt Høyesteretts premisser for avgjørelsen om at tap av AFP-rettigheter ved virksomhetsoverdragelse ga Arbeidstaker valgrett til å bli i DNB Næringseiendom i stedet for å følge med i virksomhetsoverdragelsen.

Pensjon 4

Pensjon

Etter pensjonsreformen – hva skjer nå?

Nå har vi hatt 10 år med pensjonsreform i Norge med det formål å redusere den økonomiske belastningen på velferdsstaten knyttet til levealder. Vi sitter antagelig igjen med et av de mest økonomisk bærekraftige pensjonssystemene i Europa.

Hallgeir Kvadsheim Thumb

Få maks ut av pensjonssparingen

Alle har skjønt at vi etter pensjonsreformen må ta større ansvar for egen pensjon. Men det kan virke lettere sagt enn gjort! IPS eller ASK, er spørsmålet mange stiller seg nå. – Det kommer helt an på, svarer Hallgeir Kvadsheim.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!