Even Bolstad Medium

Dato: 2019-02-01

Skrevet av: HR Norge red.

Hva som skal til for å få en HR jobb

HR er et attraktivt arbeidsområde. Det betyr at det er mange om beinet når det er ledige jobber. Senest opplevde Gran kommune en strøm av søkere da de hadde ledige stillinger som HR konsulent og HR sjef. Ringerikes Blad og avisen Hadeland ba om kommentar fra HR Norge på hvorfor det er så mange som konkurrerer om HR stillinger.

- Et av de områdene svært mange søker til er det som har å gjøre med ledelse, mennesker og organisasjon; også kalt HR.  Det har også gjort at det har utviklet seg et stort utdanningsmarked innenfor området. Tidligere ble man vanligvis rekruttert inn til HR-stillinger fra fagområder som spente helt fra jus til psykologi og krigsskole. Slik er det fortsatt. Noen få tok spesialiserte HR-utdanninger, men da gjerne fra land som Storbritannia, Australia eller faktisk også Sverige. I tillegg utdannet Høyskolen på Lillehammer mange på det som ofte omtales som «BOL-studiet», det vil si bachelor i organisasjon og ledelse. De siste årene har imidlertid store aktører med Høyskolen Kristiania i spissen hevet seg på og utdannet mange, særlig på bachelor-nivå. BI ser også markedsmuligheter og er rett rundt hjørnet med et konkurrerende utdanningsopplegg. Ett interessant trekk er at mange flinke kvinnelige studenter trekkes til fagfeltet, sier Even Bolstad til Ringerikes Blad.

- For dem som skal ansatte er dette selvsagt bra. Det er rett og slett flere attraktive kandidater å velge blant. Samtidig så ser vi klare tendenser til overproduksjon av kandidater med den rene HR bachelorutdanningen og bare det. Det ene er at masterstudenter har en tendens til å skyve bachelorkandidater bakover i køen på det som kan kalles spesialiststillinger innenfor HR. Det andre er at mange arbeidsgivere, når de har mange kandidater å velge i, i stadig økende grad velger seg kandidater som kombinerer solid HR-kompetanse med erfaring fra linje, prosjekt eller kanskje en litt annen utdanningsretning på toppen av en HR-bachelor. Dette gjelder særlig til lederstillinger. Vi ser også en økende andel personer som har solid linjeerfaring som beveger seg sidelengs inn mot HR eller mennesker med bakgrunn innenfor for eksempel management consulting som kommer inn som sterke kandidater utenfra.

- I tillegg er det mange med andre typer jobber men uten direkte relevant HR-utdanning eller erfaring som har lyst på HR jobber. Rett og slett fordi de forstår hvor spennende fagfeltet kan være. Når det er mange om beinet og den enkelte opplever å få avslag på avslag, ser vi også tendenser til at mange søker nær sagt på alt de kommer over av HR-stillinger. Det gjør også at antallet søkere i bunken som lett får stempelet «ikke relevant» øker mange steder, avslutter Bolstad.

Les mer: HR Norge, Virke og Lederne foreslår prøveprosjekt knyttet til åpne søkerlister

Relaterte saker

Even Video Nyhetsbrev

Ledelse

Endringstrykket i offentlig sektor må opp

Offentlig sektor står i endring. Virksomheter som Vinmonopolet, Lånekassen og Skatteetaten går i front. Men mange steder går det ikke fort nok. Endringstrykket er for lite og prosessene er for langdryge.

Ledelse Ny

Ressursplanlegging

Strategisk ressursplanlegging 2019 – er vi forberedt på fremtiden?

Strategisk ressursplanlegging har nærmest alltid vært et område de fleste ønsker å prioritere og forbedre. HR-undersøkelsen viste i 2017 en rekordhøy skåre på hvor viktig det er å forbedre ressursplanlegging. Men hva ønsker de å forbedre? Hvilke delprosesser gir mest hodebry, og hvilke grep gjør virksomhetene for å forbedre planleggingen?

Rudi Myrvang Video

Rekruttering

Hvorfor skolekarakterer sier lite om hvordan du duger i arbeidslivet

Rudi Myrvang har brukt drøyt 20 år på å lære opp HR og rekrutteringskonsulenter i hvordan de skal øke treffsikkerheten når de vurderer nyutdannede søkere til ulike stillinger. Mye av utfordringen har vært å få fokuset bort fra karakterer og utdanningsnivå, og over på egnethet for selve stillingen de vurderes for.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!