Dagsavisen Toppbanner

Skrevet av: Even Bolstad, HR Norge

Norske toppledere: Tilbud om etterutdanning svikter

HR Norge har hatt samtaler med toppledere i Norges største selskaper. Vi spurte blant annet om hva som opptar dem, og hva de bekymrer seg over.

Samtalene viser at spørsmål knyttet til mennesker og kompetanse oppleves stadig mer kritisk. De største utfordringene er knyttet til rekruttering og utvikling av egne ansatte. Kompetanse går lettere ut på dato, og å tilegne seg ny kunnskap underveis er en forutsetning.

Økt kompetansebehov – for dårlige tilbud

Markussen-utvalget kommer med gode forslag til hvordan møte kompetanseutfordringene, og hvilken rolle akademia bør ta. Samtidig forteller topplederne at videreutdanningstilbudene i dag er for få og for dårlige. Funnene støttes av Econas undersøkelser; Arbeidstakere ønsker å ta mer utdannelse og arbeidsgivere melder om økt kompetansebehov. Tilbudet harmonerer ikke med etterspørselen.

Utdanningsinstitusjonene kritiseres for å være ufleksible, trege og ikke tett nok på praksis. Flere sier at de må sette opp egne tilbud, eller se til utlandet når de skal oppgradere lederne sine. Med kompetansegapet mange arbeidsgivere opplever, innenfor for eksempel teknologi, analytics og koding, både kunne og burde universiteter og høyskoler ta en viktig rolle.

Trenger tettere dialog

Gjensidigeskolen er et godt eksempel på formater som kan bygges videre på., Kompetanseveksten foregår gjennom ulike læringsformer og utfordrende arbeidsoppgaver. Formell kompetanseutvikling og tid til refleksjon gir læring både for den enkelte og konsernet. Undervisning må ikke gjennomføres av vitenskapelig ansatte for å være god. Praktikerne må få en mer naturlig plass inn mot akademia, og det akademiske må inn i praksis. For å få til dette, på arbeidslivets premisser, bør også rammene for hvor mye av undervisningen som kan gjennomføres av eksterne undervisningskrefter endres. Dette er bare ett mulig tiltak i en rekke av flere. Det som er sikkert er at utdanningsinstitusjonene og virksomhetene må i mye tettere og mer direkte dialog.

Publisert i Dagsavisen og Rogalands Avis 26. november 2019

Her kan du laste ned rapporten "Hva holder direktørene våken om natten?"


Forside Hva Holder Direktoren Vaken

Rapport

Hva holder direktørene våken om natten?

Relaterte saker

Kompetanseutvikling 1

Kompetanseutvikling

Praktiske råd til ledere for å møte fremtidens behov for kompetanse

Evnen til å hurtig kunne bygge ny kompetanse og vedlikeholde nøkkelkompetanse er ikke bare virktig for organisasjonen, men også for den enkelte arbeidstaker. Det er også viktig for samfunnet for øvrig, og det kan argumenteres for at dette blir stadig viktigere (World Economic Forum, 2018)

Norske Lover

Arbeidsrett

Vil gjøre arbeidsmiljøloven mer uknotete

Arbeidsmiljøloven er unødvendig knotete, sier Even Bolstad i HR Norge til NRK. Det er en av grunnene til at den brytes, hele tiden. Mange klarer seg selv og kan få videre rammer. Fokuser heller enda mer på å følge opp at de som virkelig trenger det ikke utsettes for utbytting og uforsvarlig arbeidsmiljø, sier daglig leder Even Bolstad i HR Norge i intervju med NRK.

Even Video Nyhetsbrev Ny

Slår tilliten vår sprekker?

Verden polariseres, institusjonene svikter og mange søker tilflukt i ekkokamrene sine. Makt forskyves, noen føler seg truet og midt oppe i dette skal vi bli agile, smidige, dele informasjon, jobbe sømløst og agilt. Hva skjer med tilliten midt oppe i alt dette? Holder lovgivningen følge? Og klarer HR å gjøre sitt for at alle trekker i samme retning? Her er Even Bolstad sin åpning av HR Forum 2019

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!