2017 01 06 Ukeavisen Ledelse Tv2S Nedbemanning Oppslag

– ​Ser ikke noe særlig kritikkverdig i TV2s nedbemanning

– Jeg har ikke sett ting jeg oppfatter som særlig kritikkverdig i TV2s nedbemanning, sier HR Norge-sjef Even Bolstad til Ukeavisen Ledelse i en kommentar knyttet til et oppslag om TV 2s kompetansekartlegging og nedbemanning.

Bolstad forklarer at en nedbemanningsprosess starter med å definere kriterier. Tradisjonelt har ansiennitet stått sterkt. Det er enkelt å forholde seg til – det kan telles. I stadig større grad har kompetanse erstattet ansiennitet som det fremste kriteriet.

Bolstad ser ikke noe negativt i at den enkelte er med på å definere sin egen kompetanse opp mot kriteriene som er valgt.

– Snarere tvert i mot. På den måten blir man mye sikrere på at man faktisk får avdekket det man har opparbeidet seg – ikke bare gjennom skole og praksis – men også kanskje i andre sammenhenger utenfor jobb. Så er det selvsagt virksomhetens rett og plikt å vurdere, kvalitetssikre og ikke minst kalibrere de svarene som kommer inn, sier han.

Kommentarene er gitt i forbindelse med et større oppslag om nedbemanningsprosessen i TV2, hvor fokuset er på kompetansekartleggingen, som det har oppstått debatt rundt.

Hele sakskomplekset finner du i Ukeavisen Ledelse, og også på nettsiden deres: - Ser ikke noe særlig kritikkverdig (Dagens Perspektiv, krever abonnement).

2017 01 06 Ukeavisen Ledelse Brysom Kompetanse

Ukeavisen Ledelse, 6. januar 2017

Relaterte saker

Even Video Nyhetsbrev

Ledelse

Endringstrykket i offentlig sektor må opp

Offentlig sektor står i endring. Virksomheter som Vinmonopolet, Lånekassen og Skatteetaten går i front. Men mange steder går det ikke fort nok. Endringstrykket er for lite og prosessene er for langdryge.

Norske Lover

Arbeidsrett

Vil gjøre arbeidsmiljøloven mer uknotete

Arbeidsmiljøloven er unødvendig knotete, sier Even Bolstad i HR Norge til NRK. Det er en av grunnene til at den brytes, hele tiden. Mange klarer seg selv og kan få videre rammer. Fokuser heller enda mer på å følge opp at de som virkelig trenger det ikke utsettes for utbytting og uforsvarlig arbeidsmiljø, sier daglig leder Even Bolstad i HR Norge i intervju med NRK.

Even Video Nyhetsbrev Ny

Slår tilliten vår sprekker?

Verden polariseres, institusjonene svikter og mange søker tilflukt i ekkokamrene sine. Makt forskyves, noen føler seg truet og midt oppe i dette skal vi bli agile, smidige, dele informasjon, jobbe sømløst og agilt. Hva skjer med tilliten midt oppe i alt dette? Holder lovgivningen følge? Og klarer HR å gjøre sitt for at alle trekker i samme retning? Her er Even Bolstad sin åpning av HR Forum 2019

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!