Telenor Ledergruppe

Skrevet av: HR Norge red.

Telenor alene om tidsbegrensede kontrakter

DN har denne uken hatt fokus på Telenor og hvordan virksomheten sikrer gjennomløp i stillinger som er særlig viktige i talent pipeline - helt opp i toppledelsen.

DN 31. august 2018
Selv om Telenor var alene om tidsbegrensede kontrakter blant de DN ringte rundt til, har mange store virksomheter innrettet seg forskjellig med formelle eller uformelle måter de følger opp behovet på. Det er klokt, sa  Even Bolstad til DN. " Han mener det er en god idé med tidsbegrensede kontrakter.

– Alle store organisasjoner har et behov for å rullere innimellom. Det handler om å sikre gjennomløp i stillinger for at nye mennesker skal kunne fylle på med den kompetansen som er nødvendig for å kunne bekle større stillinger i fremtiden, sier Bolstad. ...
– Jeg vet at Telenor er langt fremme på dette, sier Bolstad.
Bolstad viser til at slike rundreiser fungerer bra så lenge folk er innstilt på det når de starter i jobben. Han peker på at folk både i Forsvaret og UD er vant med å gå inn i den type åremålsstillinger
– Det handler både om juridiske og psykologiske kontrakter. Jeg kjenner ikke detaljene hos Telenor, men forutsetter at man har en juridisk trygg i ansettelse i Telenor-systemet, men ikke nødvendigvis en stillingstrygghet i den rollen du har, sier Bolstad."

Organisasjonspsykolog Henning Bang har forsket mye på ledergrupper og vært rådgiver for noen av landets største konserner. Han mener konsernsjefen står står i et evig dilemma når ledergruppen skal settes sammen. - På den ene siden skal du ha den beste direktøren for divisjonen, på den andre siden skal det være en som passer inn i toppteamet. Det er to vidt forskjellige ting det. Hvis jeg var toppleder ville jeg tenkt at det første kriteriet er vanskelig å saldere vekk, jeg ville ille først tenkt hvem som skulle passe inn i teamet. Men det er et evig dilemma. Men det er et evig dilemma for du skal koble de to tingene der, sier Bang som er førsteamanuensis ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo til DN.

Relaterte saker

Berit Svendsen 1850X704

Ledelse

Hva 30 år i telekom har lært Berit Svendsen om ledelse

Berit Svendsen ville gjøre Norge til verdens beste mobilland. Tatt i betraktning at hun startet sin karriere innenfor telekommunikasjon mens 100.000 stod i telefonkø, var det definitivt et «hårete»-mål. I dag, som leder for Vipps utland, er ambisiøse mål internalisert i hennes lederskap.

Interkulturell Kommunikasjon Thumb

Ledelse

Norwegian Managers’ Intercultural Competence

As a small country with international ambitions, Norway has a long tradition of sending managers abroad to meet potential new partners, and, of course, receiving the latter in Norway on return visits. Are Norwegian managers as competent in cross-cultural communication as generally believed? Is fluent English a sufficient prerequisite for interacting effectively with people from different cultural backgrounds?

Even Video Nyhetsbrev

Ledelse

Endringstrykket i offentlig sektor må opp

Offentlig sektor står i endring. Virksomheter som Vinmonopolet, Lånekassen og Skatteetaten går i front. Men mange steder går det ikke fort nok. Endringstrykket er for lite og prosessene er for langdryge.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!