Even Bolstad Medium

Dato: 2019-06-25

Skrevet av: HR Norge red.

Til frontalangrep på AFP-ordningen: – Avtalefestet fallskjerm for ressurssterke

Daglig leder i HR Norge, Even Bolstad, går til frontalangrep på AFP-ordningen i Dagens Perspektiv i dag. Den treffer ikke de den var designet for å treffe, Sliterne. De svakeste, mener han.

Da AFP ble laget, var det som et alternativ til uførepensjonering av datidens svakeste grupper i arbeidslivet, sier Even Bolstad, og siter den tidligere LO-sjefen, Yngve Hågensen: «AFP er til for å gi en verdig avgang til de som startet i industrien i 15-16 års alderen

Det er et demokratisk problem hvis en ressurssterk majoritet begunstiger seg selv på en mer ressurssvak minoritet sine vegner, sier Even Bolstad.  I dag er AFP blitt til en generell tilleggspensjonsordning som kommer mange til gode. Men ikke nettopp dem LO historisk har hatt særlig omsorg for – de svakeste, sier han

Han er også opptatt av at ordningen er overbelastet og underfinansiert

HR Norge-sjefen viser til undersøkelser fra Kantar og HR Norge som identifiserer typisk «ikke-AFP’er» som kvinne med lav utdanning og inntekt – ofte alenemor med lang deltidskarriere i for eksempel varehandelen bak seg. 

Undersøkelsen viser at:

  • Det er de høyt utdannede og godt voksne menn som først og fremst henter ut verdien av AFP 
  • En av fem nordmenn vet ikke om de er dekket av AFP eller ikke
  • Kvinner med lav utdannelse og inntekt er dem som vet minst. I snitt er det også de yngre som vet minst om AFP

Redaksjonelt oppslag Dagens Perspektiv 25. juni 2019 

Kronikk publisert i Dagens Perspektiv 25. juni 2019

Relaterte saker

Arbeidsrett Dom

Arbeidsrett

Valgrett ved tap av AFP - premissene gir veiledning

Vi har mottatt Høyesteretts premisser for avgjørelsen om at tap av AFP-rettigheter ved virksomhetsoverdragelse ga Arbeidstaker valgrett til å bli i DNB Næringseiendom i stedet for å følge med i virksomhetsoverdragelsen.

Alexandra Plahte Ny 2018

Pensjon

Pensjon – fra det enkle til det kompliserte

Tilbakemeldingene fra både arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger er at informasjonsbehovet om pensjon oppleves tilnærmet utømmelig. Behovet favner bredere enn tidligere og omfatter alle aldersgrupper. Det er på tide å fokusere på livsfaseøkonomi, ikke kun tradisjonell pensjonsøkonomi.

Pensjon 4

Pensjon

Etter pensjonsreformen – hva skjer nå?

Nå har vi hatt 10 år med pensjonsreform i Norge med det formål å redusere den økonomiske belastningen på velferdsstaten knyttet til levealder. Vi sitter antagelig igjen med et av de mest økonomisk bærekraftige pensjonssystemene i Europa.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!