Ukeavisen 05 01

Ukeavisen Ledelse: Nå tar Støre tydelig ansvar i Giske-saken

Støre fremstår nå som forbilledlig ryddig, sier Even Bolstad i HR Norge til Ukeavisen Ledelse. Han fremstår balansert, tydelig empatisk men samtidig med integritet nok til ikke å henge seg på alle som roper «korsfest korsfest». Han virker å drive frem gode faktaundersøkelser, tar tydelig lederansvar samtidig som har virker å ivareta omsorgsansvaret også for den som får anklager rettet mot seg på alvor.

Han kan sikkert kritiseres for å ha vært litt senere på ballen enn hva særlig media skulle ønske - og det er ikke sikkert at beslutningen om å involvere generalsekretær når varslere eksplisitt ba om at vedkommende skulle holdes utenfor var den beste. Men jeg tenker at dersom man skal kritisere, retter man litt baker for smed. Dersom det som nå materialiserer seg som konkrete varsler har vært «allment kjent» og typisk atferd gjennom flere år - hvorfor rettes ikke pekefingeren mot tidligere ledere, tidligere generalsekretærer og ikke minst tidligere valgkomiteer? Det er de som skulle tatt affære, hver på sin måte, for å sikre en ledelse og et lederskap som bygger opp under verdiene.   

Det vi nå ser er brutalt. Media er som ulver, de jager i flokk når de kjenner blodstanken. Pressen har en viktig jobb i forhold til å avdekke maktmisbruk. Men «Vær varsom»-plakaten virker ikke å ligge helt fremme i pannebrasken hos alle når saker først begynner å rulle, sier Bolstad. I en ideell verden skulle ønske meg at pressen når de driver frem saker som dette også ga det tidsmessige rommet som er nødvendig for at virksomhetene til de enkeltpersonene som trekkes frem kan få gjort en god nok jobb slik at alle hensyn blir ivaretatt – hensynet til de som anklager, den som anklages og virksomheten selv. Kontradiksjonsprinsippet – retten til samtidig imøtegåelse – virker ikke å ha gode vilkår i situasjoner som dette, sier Bolstad

Les hele saken i Dagens Perspektiv / Ukeavisen Ledelse her.

Se også https://hrnorge.no/presse/trakassering-pa-jobb

HR Norge avholder 26. januar medlemsmøte om det juridiske ved seksuell trakassering

Relaterte saker

Even Video Nyhetsbrev

Ledelse

Endringstrykket i offentlig sektor må opp

Offentlig sektor står i endring. Virksomheter som Vinmonopolet, Lånekassen og Skatteetaten går i front. Men mange steder går det ikke fort nok. Endringstrykket er for lite og prosessene er for langdryge.

Norske Lover

Arbeidsrett

Vil gjøre arbeidsmiljøloven mer uknotete

Arbeidsmiljøloven er unødvendig knotete, sier Even Bolstad i HR Norge til NRK. Det er en av grunnene til at den brytes, hele tiden. Mange klarer seg selv og kan få videre rammer. Fokuser heller enda mer på å følge opp at de som virkelig trenger det ikke utsettes for utbytting og uforsvarlig arbeidsmiljø, sier daglig leder Even Bolstad i HR Norge i intervju med NRK.

Even Video Nyhetsbrev Ny

Slår tilliten vår sprekker?

Verden polariseres, institusjonene svikter og mange søker tilflukt i ekkokamrene sine. Makt forskyves, noen føler seg truet og midt oppe i dette skal vi bli agile, smidige, dele informasjon, jobbe sømløst og agilt. Hva skjer med tilliten midt oppe i alt dette? Holder lovgivningen følge? Og klarer HR å gjøre sitt for at alle trekker i samme retning? Her er Even Bolstad sin åpning av HR Forum 2019

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!