Vg 3 16 10 18

VG: Lønn som fortjent

Vil du ha høyere lønn? Start med å prestere på det som er viktig for virksomheten din og vise ekstrarolleatferd, var HR Norges første bud da VG ba om råd på vegne av sine lesere.

Kan du gå til sjefen og be om høyere lønn? Ja visst, og mange medarbeidere bør gjøre det. Men det er imidlertid noen viktige faktorer som avgjør når, hvor og hvor mye du kan kreve. 

- Det er i hvert fall tre fastpunkter du kan jobbe ut fra, så gjelder det å finne ut hvilken knagg som henger høyest på veggen. Vit hva som er markedslønn, hvordan tilsvarende stillinger i andre bedrifter lønnes. Kommer du fra en annen jobb, er ofte det et gulv for hva du vil akseptere. En tredje måte å lage en knagg for arbeidsgivere er å si at dersom du er så heldig å få jobben blant mange gode kandidater, så er det naturlig å lønne deg på nivå med andre i tilsvarende jobber, som gjør en riktig god jobb. Og er du ikke helt fornøyd med det du ender opp med kan du be om å få en avtale om ny vurdering av lønnen etter f.eks. seks måneder. Så får du mulighet for å bevise at du duger i mellomtiden, uttalte Even Bolstad i HR Norge. 

- Vit også at tidspunktet er viktig. Ved det årlige lønnsoppgjøret er det mange som skal ha og rammene ganske stramme. Men mange gjør også noen reguleringer mellom oppgjørene, for eksempel for å fange opp særlig urimelige forskjeller. Da er ofte rammene løsere og muligheten for de få som får et ekstra løft vesentlig større. Ikke minst i årene som kommer, med høyere lønnsvekst og når det varsles om knapphet på attraktiv arbeidskraft, kan dette bli en stadig større del av det som omtales som gjennomsnittlig årslønnsvekst, sier Bolstad.

- Lønn må oppleves som relativt rettferdig. Et interessant poeng er at dersom du og jeg oppfatter at selve prosessen bak lønnsvurderingen er rettferdig, så er vi mer villig til å akseptere utfallet – selve lønnsreguleringen – selv om den ikke faller ut i vår favør. Det er et poeng i seg selv for at virksomhetene skal legge ekstra innsats i lønnsvurderingene og være tydelige og åpne på hvordan den skjer, sier Bolstad. Det synet støttes naturlig nok også av Mette Krogsrud i Korn Ferry, HR Norge sin partner på HR Lønnsundersøkelsen, som slår et slag for økt grad av systematikk i lønnsfastsettelsen.

- Jobber som gir størst sjanse til lønnsøkning er de kompetanser virksomheten trenger, som det er størst knapphet på i markedet og de enkeltpersonene som har den kompetansen og som gjør en virkelig god jobb. Arbeidsgivere må jo ta hensyn til arbeidsmarkedet og vil gi høyere lønn fordi medarbeiderens kompetanse er sjelden eller spesielt ettertraktet, sier Bolstad.

Mer om lønn:

HR Lønnsrapport 2019 kommer i slutten av mars.
Artikkel: Se hva Island gjør.  

Forside Lonnsrapport 2018

Rapport

HR Lønnsrapport 2018

Tallene i rapporten er basert på reelle tall innhentet i juli 2017 for over 200 virksomheter.

Temaark forhandlinger i arbeidslivet

Temaark

Forhandlinger i arbeidslivet - grunnleggende

Relaterte saker

Island Dame Thumb

Lønn

Lønn og 8. mars – Sjáðu hvað Ísland gerir

For en drøy ukes tid siden kom det glade budskap fra Teknisk Beregningsutvalg om at lønnsgapet mellom kvinner og menn på nytt er redusert. Akkurat som i fjor. Men forklaringen var dessverre heller ikke i år at vi her i Norge brått har gjort krafttak og fått bukt med bevisst eller ubevisst diskriminering. Årsaken er heller at en mannsdominert og høytlønnet oljebransje har redusert antall ansatte og dermed mistet betydning i den store statistikken, totalt sett.

Hr Lønnsrapport 2017 Utsnitt

HR-lønnsrapport

HR Lønnsrapport 2017

I dag lanseres årets HR lønnsrapport. Årets rapport har som utgangspunkt lønnsdata fra nesten 1100 HR-stillinger i privat sektor i, med oppdatert informasjon om hvordan disse avlønnes.

Lonnsrapport 2018 Toppbilde

Løgn, statistikk og lønnssystem

Det er tre typer av løgn – løgn, fordømt løgn og statistikk, sa statsminister Benjamin Disraeli. Likevel bør HR omfavne bruk av statistikk. Vel og merke så lenge statistikken er god og brukes på en fornuftig og målrettet måte. Og det er slett ikke alltid tilfelle. En del statistikk er mer eller mindre ubrukelig og bruken er ofte ukritisk.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!