Artikler med taggen "AFP" ( 10 treff )

 • Pensjon

  Privat AFP - en «Absolutt Fabelaktig Pensjon»

  Dette ble betegnelsen Dine Penger ga AFP i privat sektor da ordningen kom i 2011. Det er ingen tvil om at dette er en god ytelse for dem som har rett til den. Men det er flere feller å gå i her som både arbeidsgiver og arbeidstaker må være klar over.

  Les mer
  Svein Aartun Bye Toppbanner
 • Hvordan unngå AFP-fellene

  Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan begå feil som gjør at arbeidstaker mister retten til AFP. Her får du vite litt om hva du som arbeidsgiver må gjøre for ikke å trå feil og hva arbeidstaker bør vite om AFP for ikke å miste retten til denne.

  Les mer
 • AFP er en blodig urettferdig ordning

  Avtalefestet pensjon (AFP) er en gullordning, men den er også blodig urettferdig. Er du kvinne med lav utdannelse, lav inntekt og jobber innen varehandel, helse eller i renholdsbransjen får du mest sannsynlig ikke muligheten til å ta ut AFP. Er du mann med høy utdanning og høy inntekt, kan du nok glede deg til å ta ut AFP på toppen av annen pensjon.

  Les mer
  Even Bolstad medium
 • Aftenposten: AFP en blodig urettferdig ordning

  Avtalefestet pensjon (AFP) er en gullordning, men den er også blodig urettferdig. Er du kvinne med lav utdannelse, lav inntekt og jobber innen varehandel, helse eller i renholdsbransjen får du mest sannsynlig ikke muligheten til å ta ut AFP. Er du mann med høy utdanning og høy inntekt, kan du nok glede deg til å ta ut AFP på toppen av annen pensjon.

  Les mer
 • AFP - nullsumspill og særinteresser

  Eystein Gjelsvik, LO, synes det er en god ide at staten skal fortsette å sponse den private pensjonsordningen som AFP faktisk er. Det er ikke unaturlig at LO først og fremst er opptatt av LO sine egne medlemmer. Det er heller ikke uetisk. Og det er naturligvis slik at dersom man skal fange opp bredere grupper av ansatte, også de som ikke er tilsluttet fagforening eller ikke jobber i tariffbundne bedrifter, så blir det mindre til hver. Dersom staten ikke skal øke sine utgifter, blir det et nullsumspill hvor noen må få mindre for at alle skal få litt.

  Les mer
  Even Bolstad Medium
 • Arbeidsrett

  Valgrett ved tap av AFP - premissene gir veiledning

  Vi har mottatt Høyesteretts premisser for avgjørelsen om at tap av AFP-rettigheter ved virksomhetsoverdragelse ga Arbeidstaker valgrett til å bli i DNB Næringseiendom i stedet for å følge med i virksomhetsoverdragelsen.

  Les mer
  Arbeidsrett Dom
 • LOs etiske dilemma - ​AFP treffer ikke dem som trenger det mest

  LO stiller opp for de svake i samfunnet. Det er historien, det er det vi liker å tro og det er det som gir LO en særlig troverdighet i samfunnsdebatten. Men når det gjelder AFP er det annerledes.

  Les mer
  Even Bolstad Medium
 • Til frontalangrep på AFP-ordningen: – Avtalefestet fallskjerm for ressurssterke

  Daglig leder i HR Norge, Even Bolstad, går til frontalangrep på AFP-ordningen i Dagens Perspektiv i dag. Den treffer ikke de den var designet for å treffe, Sliterne. De svakeste, mener han.

  Les mer
  Even Bolstad Medium
 • Het AFP-diskusjon: «Etisk problem» eller «Alt såre vel» ?

  Forrige uke gikk HR Norge tøft ut mot AFP i spaltene til Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse. «LO har et etisk dillemma» og ordningen må legges om, sa Even Bolstad. Svaret lot ikke vente på seg – LO brukte storslegga. I dag ruller debatten videre hvor Bolstad står på sitt.

  Les mer
  Pensjon 3
 • Slik presses eldre ut av jobb

  Dagbladet 23.10.19: Flere eldre må jobbe lenger, men bare fire av ti 67-åringer er fortsatt yrkesaktive. De neste ti årene vil antallet fulltidspensjonister i Norge øke med 30 prosent.

  Les mer
  Presse Dagbladet 23 10