Artikler med taggen "ALx" ( 25 treff )

 • HR Norge og TNS Gallup tar tempen på norsk arbeidsliv

  Vi tilbringer opp mot en tredjedel av tiden på jobb, men vi vet lite om hvordan vi kollektivt opplever arbeidshverdagen. HR Norge og TNS Gallup har derfor sammen utviklet måleverktøyet ALx som to ganger i året tar tempen på det norske arbeidslivet.

  Les mer
  IMG 7785
 • E24: Her er nordmenns dom over sjefen

  "Flere hundre tusen norske arbeidstakere trekker på skuldrene av sjefens evne til å motivere, lytte til innspill og gi dem klare mål", skriver E24 med referanse til ALx fra TNS Gallup og HR Norge.

  Les mer
  Henrik Øhrn meduim
 • ALx - HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks

  ALx: Her er HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks

  Den halvårlige Arbeidslivindeksen (ALx), som er et samarbeid mellom HR Norge og TNS Gallup, er nå klar. 1.065 nordmenn som i dag er i arbeid har svart på spørsmål som avdekker hvordan de opplever arbeidshverdagen sin.

  Les mer
  alx-toppbanner
 • ALx: Her er HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks

  250.000 ansatte får ikke brukt sin kompetanse

  250.000 norske arbeidstakere føler at deres kompetanse ikke blir brukt. Lederne deres er ikke enige.

  Les mer
  alx-medarbeidere-kompetansevurdering
 • ALx: Her er HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks

  ALx: «Ledere trenger støtte»

  Norske lederes engasjement for jobben er betydelig redusert fra januar til august. Ledernes tro på egen virksomhets gjennomføringsevne er også nedadgående.

  Les mer
  alx-toppbanner-ledere
 • LO-Aktuelt: Arbeidsløsheten er mangfoldig

  «Overskriftene om rekordhøy arbeidsløshet forteller bare en del av virkeligheten», skriver redaktør Svein-Yngve Madssen i LO-Aktuelt. «Og fire av fem frykter ikke for jobben sin», legger han til.

  Les mer
  2015-09-09-LO-Aktuelt-nr-14-2015-Arbeidslosheten-er-mangfoldig-ref-ALx-toppbanner
 • Aftenposten: Å overleve en nedbemanning

  «Den gamle ideen om gjensidig lojalitet er død for lenge siden. Det er bra.»

  Les mer
  2015-09-30-Aftenposten-kronikk-Elin-Orjaseter thumb
 • ALx - HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks

  ALx III: Hvordan ser det norske folk på produktivitet i offentlig sektor?

  Ansatte i offentlig sektor tror private kan drive viktige samfunnsinstitusjoner bedre enn det offentlige. TNS Gallup og HR Norges halvårlige Arbeidslivsindeks viser dessuten at halvparten av alle arbeidstakere er villige til å gå ned i lønn hvis det blir en aktuell problemstilling.

  Les mer
  alx-toppbanner
 • ALx - HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks

  ALx III: Privat eller offentlig – hvem er best på produktivitet?

  Regjeringen etablerte den 7. mars 2014 Produktivitetskommisjonen som har som målsetting å vurdere produktivitetsutviklingen de siste tiårene her i Norge og finne årsaker til at veksten i produktivitet har vært svakere siden midten 90-tallet. Kommisjonen skal også klarlegge de områdene der utfordringene for effektiv produksjon er særlig store, både i offentlig og privat sektor.

  Les mer
  alx-toppbanner
 • ALx - HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks

  ALx III: Offentlig ansatte mener private kan drive sykehus bedre

  Et flertall av norske arbeidstakere mener private kan drive viktige samfunnsfunksjoner som sykehus, barnehager og skoler bedre enn det offentlige. De viktigste årsakene er lederfokus og lønn, avhengig av hvem som svarer.

  Les mer
  alx-toppbanner
 • ALx - HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks

  ALx III: Halvparten er villig til å gå ned i lønn

  Mer enn halvparten av norske arbeidstakere er villig til å gå ned i lønn dersom det blir en aktuell problemstilling.

  Les mer
  Alx Iii 2016 01 Villighet Til Lonnsnedgang
 • E24: Her gikk de ansatte ned i lønn for å spare arbeidsplasser

  Over halvparten av de spurte, eller 52 prosent, svarer at de er villige til å gå ned i lønn for å redde jobben i en fersk arbeidslivsundersøkelse, omtalt i E24.

  Les mer
  2016 01 31 Her Gikk De Ansatte Ned I Lonn For A Spare Arbeidsplasser
 • Finansavisen: Private best

  "For meg handler dette om image og branding", kommenterer Even Bolstad til Finansavisen med henvisning til Arbeidslivindeksen fra TNS Gallup og HR Norge.

  Les mer
  2016 02 04 Finansavisen Alx Private Best Mener Offentlig Ansatte Thumb
 • Nordmenn i utakt med robotiseringen

  Den siste tiden har det vært et økende og betimelig fokus på muligheter (og trusler) ved automatisering av helt nye yrkesgrupper. Teknologien har gjort et hopp, og det innebærer at stadig mer kompliserte arbeidsoppgaver kan utføres av algoritmer og roboter.

  Les mer
  Nordmenn Utakt Robot Thumb
 • ALx IV: Nordmenn i utakt med robotiseringen

  Ekspertene mener at en gjennomsnittsjobb forsvinner innen 26 år. Det tror ikke Ola og Kari Nordmann på. De regner med at vi har tre ganger lenger tid. Norske arbeidstakere er uvitende om eller likegyldige til den stille revolusjonen som er i ferd med å overflødiggjøre dem, fastslår TNS Gallup og HR Norge etter å ha spurt 1009 arbeidstakere om deres forventninger.

  Les mer
  Nordmenn Utakt Robot Thumb
 • E24: Urealistiske nordmenn forstår ikke hvor fort robotiseringen går

  «Selv om vi stadig oftere blir presentert for skrekkscenarioer om tusenvis av arbeidsoppgaver om vil bli overtatt av roboter, ser det ikke ut til at nordmenn har tatt det helt innover seg», skriver E24.

  Les mer
  20160917 Studie Urealistiske Nordmenn Thumb
 • Tøffere arbeidsliv – eller bare føles det sånn?

  Har vi fått et tøffere arbeidsliv? Er det blitt mer kynisk og kalkulerende slik noen hevder? Siste arbeidslivsindeks ALX fra HR Norge og TNS Kantar viste betydelige forskjellige virkelighetsoppfatninger, særlig mellom bransjer. Nå har LO-magasinene LO-aktuelt og Fri Fagbevegelse fulgt opp undersøkelsen med intervjuer fra transport- og mediebransjen.

  Les mer
  Brutalt Arbeidsliv
 • Arrangement ( 16 okt )

  Når jobben ryker – hvem ryker med den?

  Åpent møte med lansering av ALX Høst 2018: Stemmer oppfatningen «folk flest» har om egen mulighet for å få jobb med hva virksomhetene opplever?

  Les mer
  Haraldogeven Fb
 • ALx - HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks

  Arbeidslivsundersøkelsen ALx: Aldersmas blir selvoppfyllende profeti

  Når er du så gammel at det blir umulig å få seg ny jobb? Vi har spurt norske arbeidstakere og dommen er klar. Fra du er 55,7 år gjelder det å klore seg fast der du er, uansett hvor god og anvendelig du selv mener du er. Etter dette vurderer nordmenn det som nærmest umulig å få jobb, i følge vår ferske arbeidslivsundersøkelse.

  Les mer
  Harald Djupvik Og Even Bolstad 002 Edited
 • Arbeidslivsundersøkelsen ALx: Vi vil ikke flytte for å få jobb

  I den ferske arbeidslivsundersøkelsen, ALx, fra Kantar TNS og HR Norge sier nesten seks av ti norske arbeidstakere at de mener at egen villighet til å flytte er et problem for å få seg ny jobb. De eldste arbeidstakerne er minst flyttevillige.

  Les mer
  Harald Even
 • Finansavisen: Aldersmas blir selvoppfyllende profeti

  En fersk undersøkelse viser at "alle" mener det er umulig å få seg ny jobb etter fylte 55 år. - Dette er blitt en selvoppfyllende profeti, sier Even Bolstad i HR Norge

  Les mer
  Finansavisen 10 10 18
 • Nordmenn vil lære nye ting for å få jobb

  Mange kommer til å måtte endre jobbinnhold i årene som kommer. Mange jobber kommer også til å forsvinne. Men nordmenn flest mener de er godt skodd for det som kommer. Ikke minst er de villige til å lære seg nye ting, viser arbeidslivsundersøkelsen ALx.

  Les mer
  Even Harald Alx Thumb
 • ALx - HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks

  Presentasjon av Arbeidslivsundersøkelsen 2018 (ALx høst 2018)

  Nylig arrangerte HR Norge medlemsmøte med tittelen «Når jobben ryker – hvem ryker med den?», i samarbeid med Kantar TNS hvor funnene fra arbeidslivsundersøkelsen ALX ble presentert. Denne gangen var fokus særlig på hva som bidrar til å holde folk sysselsatt om de mister den jobben de har.

  Les mer
  Even Harald Thumb Video 18
 • Nordmenn stortrives på jobb

  Åtte av ti arbeidstakere i Norge er godt fornøyd med jobben sin, viser arbeidslivsundersøkelsen, ALx fra HR Norge og Kantar TNS. – Dette er et skyhøyt tall, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

  Les mer
  Harald Even
 • «Ingen» bryr seg om virksomhetens miljøansvar

  HR Norge og Kantar TNS sin arbeidslivsundersøkelse, ALx, viser at virksomhetens miljøansvar er nærmest ubetydelig for valg av jobb og som motivasjonsfaktor for nordmenn.

  Les mer
  Miljoansvar Toppbanner