Artikler med taggen "Annette Selmer" ( 1 treff )

  • Arbeidsmiljø

    Varsling av kritikkverdige forhold

    Fra 1. januar 2020 kommer det nye regler for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varsling er viktig og vanskelig og noen steder skjer varsling i for liten grad mens det i andre sammenhenger blir misbrukt.

    Les mer
    Fotspor