Artikler med taggen "Arbeidsgiverforhold" ( 2 treff )

 • Arrangement ( 10 des - 12 des )

  Arbeidsrett

  Dette kurset er for deg som ønsker en oversikt over arbeidsrettslige problemstillinger og handlingsrommet gjennom et ansettelsesforhold – fra rekruttering til avslutning.

  Les mer
  Kari Benedicteog Kristian
 • Arrangement ( 5 mai - 7 mai )

  Arbeidsrett for statsansatte

  Arbeidsforhold i staten reguleres dels av statsansatteloven og dels av arbeidsmiljøloven. I tillegg stiller forvaltningsloven, offentlighetsloven og ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper krav til saksbehandlingen. Sammen med tariffavtaler, personalreglement og andre interne føringer kan regelverket for statlige ansettelsesforhold virke overveldende.

  Les mer
  Thomasogannelise Fb