Artikler med taggen "Arbeidslilv" ( 2 treff )

 • Arrangement ( 29 okt - 31 okt )

  Arbeidsrett for statsansatte

  Arbeidsforhold i staten reguleres dels av statsansatteloven og dels av arbeidsmiljøloven. I tillegg stiller forvaltningsloven, offentlighetsloven og ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper krav til saksbehandlingen. Sammen med tariffavtaler, personalreglement og andre interne føringer kan regelverket for statlige ansettelsesforhold virke overveldende.

  Les mer
  Thomasogannelise Fb
 • «Ingen» bryr seg om virksomhetens miljøansvar

  HR Norge og Kantar TNS sin arbeidslivsundersøkelse, ALx, viser at virksomhetens miljøansvar er nærmest ubetydelig for valg av jobb og som motivasjonsfaktor for nordmenn.

  Les mer
  Miljoansvar Toppbanner