Artikler med taggen "Arbeidsrettskonferansen 2018" ( 6 treff )

 • Nyheter i arbeidsretten – hva bør vi vite nå?

  Det siste året 2017/2018 har gitt arbeidsgivere en rekke nye rettigheter og plikter å forholde seg til ved ny lovgivning og viktig rettspraksis på arbeidsrettens område. Både Høyesterett og lagmannsrettene har avsagt viktige avgjørelser som gir retningslinjer for arbeidsgivere innen sentrale områder som håndtering av arbeidstakere med langvarig eller omfattende sykefravær, utvelgelse ved nedbemanning og rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.

  Les mer
  Arbeidsgiverrollen
 • Arbeidsrettsadvokater: — Varsling kan bedre omdømmet og tilliten til ledelsen

  Medieomtalen om varslingssaker i det siste avdekker en håndtering fra organisasjonenes side som i følge eksperter på arbeidsrett «står til strykkarakter». De smarteste virksomhetene ser imidlertid at gode varslingsrutiner kan gi et løft for virksomhetens omdømme.

  Les mer
  Skridshol Heitmann
 • Ny lov om likestilling og forbud mot diskriminering

  Likestillings og diskrimineringsloven trådte i kraft 1. januar 2018. Denne erstatter de fire lovene fra 2013; diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillings og diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings og tilgjengeligjetsloven. Lovendringen vil være ett av temaene på årets Arbeidsrettskonferanse.

  Les mer
  Diskriminering
 • Arbeidsrett

  Nyheter i arbeidsretten - virksomhetsoverdragelse

  Her kan du høre om vilkårene for virksomhetsoverdragelse og når disse anses som oppfylt, valgrett ved tap av AFP, relevante dommer og case.

  Les mer
  Kontrakt 2
 • Arbeidsrett

  Nyheter i arbeidsretten - Avslutning av arbeidsforhold på grunn av sykefravær

  Det er ikke lenger forbudt å si opp ansatte på grunn av sykefravær etter 12 måneders sammenhengende helt eller delvis sykefravær. Men fraværet må i seg selv være en så stor ulempe for virksomheten at det gir gyldig grunn til oppsigelse.

  Les mer
  Brutalt Arbeidsliv
 • Arbeidsrett

  Nyheter i arbeidsretten fra EU/EØS

  Her kan du oppdatere deg på det viktigste som har skjedd innen arbeidsrett på EU/EØS-nivå som har betydning for deg som arbeidsgiver.

  Les mer
  Kari Toppbanner