Artikler med taggen "HR Lønnsrapport 2015" ( 1 treff )

  • HR-lønnsrapport

    HR Lønnsrapport 2015

    I dag lanseres årets HR lønnsrapport. ( Fredag 10. april 2015) Denne er et «must» for enhver som leder personalfunksjoner eller personer som jobber med belønning generelt sett.

    Les mer
    Forside2 HR lonnsrapport 2015