Artikler med taggen "HR Undersøkelsen" ( 5 treff )

 • Fagbladet: Personalansatte ønsker mer strategi

  Fagbladet omtaler HR Norge og EYs store, årlige HR-undersøkelse, og er opptatt av at HR ønsker mer strategi, mens organisasjonen forespør mer administrasjon.

  Les mer
  2015-02-Fagbladet-Personalansatte-onsker-mer-strategi-HRU
 • Dagens Perspektiv: Ledelse og HR er ikke helt på linje

  Dagens Perspektiv omtaler HR-undersøkelsen 2014, og videreformidler et viktig funn fra denne årlige rapporten fra HR Norge og EY.

  Les mer
  2015-02-27-Ledere-og-HR-er-ikke-helt-linje-Dagens-Perspektiv-oppslag
 • HR-undersøkelsen 2015

  Det er et stort spenn i hvordan virksomheter i Norge opplever endringer i konjunkturene. Årets HR-undersøkelse fokuserer på hvordan virksomhetene håndterer endringer i norsk økonomi, og hvilke grep som tas innenfor HR-området.

  Les mer
  Puslespill
 • Presentasjon av funn fra HR-undersøkelsen 2015

  I de siste 9 årene har HR Norge i samarbeid med Ernst & Young gjennomført HR-undersøkelsen. Denne undersøkelsen har som mål å ta temperaturen på HR i Norge, og kartlegge hvordan det tenkes om HR, hva som gjøres, og på hvilke måter det gjøres. Årets undersøkelse har sett spesielt på hvordan det jobbes med å skape effektive og endringsdyktige virksomheter.

  Les mer
  Sykefravær
 • Presentasjon av funn fra HR-undersøkelsen 2017

  Over lengre tid har det i mediene og ulike fagtidsskrift vært skrevet mye om hvordan fremtidige trender i det nye arbeidslivet kan påvirke det norske arbeidslivet på både kort og lengre sikt. Mange av organisasjonene som svarte på årets undersøkelse rapporterer at trendene gjør seg gjeldende allerede i dag.

  Les mer
  Roboter Holder Jordklode