Artikler med taggen "HR analyse" ( 15 treff )

 • Finansavisen: Aner ikke hva som kaster av seg

  Finansavisen fokuserer i et stort oppslag på HR-analyse, med utgangspunkt i "Creating People Advantage 2013", en internasjonal, årlig rapport som utarbeides av Boston Consulting Group i samarbeid med EAPM, herunder HR Norge.

  Les mer
  2013-11-20-FA CPA HR-analyse-oppslag 1000-450x300
 • HR analyse

  Stop guessing - start knowing

  I løpet av fjoråret hadde jeg gleden av å delta på et femdagers program innen Human Capital Analytics ved Copenhagen Business School. Dana Minbaeva, professor i strategisk og global HRM, ledet programmet og delte av sin kunnskap innen feltet Human Capital Analytics. Hun har også tatt initiativet til etableringen av Human Capital Analytics Group ved CBS. I denne artikkelen berører hun interessante tilnærminger til HR analyse.

  Les mer
  Spørre
 • HR analyse

  Går HR seg vill uten analyse?

  Når vi bruker begrepet analyse i denne sammenhengen betyr det ikke rapportering av antall ansatte, medarbeiderengasjement eller antall talent i organisasjonen. Det vi mener er anvendelse av statistiske metoder på datasett som kombinerer HR og forretningsdata. På denne måten kan du fastslå effekten av HR-tiltak , f. eks medarbeiderengasjement og dets innvirkning på kundeservice.

  Les mer
  analyse
 • HR analyse

  Hva er HR-analyse for fremtiden?

  HR-profesjonelle har for lengst forstått viktigheten av å analysere effekten av virksomhetens HR-aktiviteter, samt å analysere hva man bør gjøre for å sikre fremtiden.

  Les mer
  Analyse2
 • HR analyse

  Hvor er ledelsen når det gjelder HR-analyse?

  HR-folk får for tiden mye kritikk fordi vi ikke er gode nok til å måle og analysere effekten av HR-aktiviteter, og vi blir utfordret på å synliggjøre HRs verdiskapning. Kritikken kommer fra mange hold og gjerne fra HR-miljøer, forskere og konsulenter. Men hvordan forholder virksomhetenes ledelse seg til dette?

  Les mer
  sjefen på jordet
 • Slik gjorde Hydro analyse om til HR-strategi

  Å finne tall er lett. Å vite hva tallene betyr for virksomheten er noe helt annet. Slik er det også med HR-analyse. Her forteller Hydros Lina Alsvik hvordan HR-analysedata er blitt en del av strategigrunnlaget i selskapet.

  Les mer
  Hydro Ill Bilde Flickr Toppbanner
 • Mirakler på jobben

  Mange ser bedrifter som den rasjonelle vitenskapens høyborg, og forutsetningene er tilstede. Knapt noe sted er virkeligheten fanget mer nådeløst i tall enn i bedrifter. Begrepene «regnskapets time» og «dommedag» har mye til felles.

  Les mer
  Regnskap 2
 • Oppstart av nye fagnettverk høsten 2016

  Temaene i de nye nettverkene er kompetanseutvikling, HR-analyse og belønning. Og vi har et eget nettverk for deg som er ny i HR. Ved å delta i HR-nettverk får du unike muligheter for kompetanseutvikling og problemløsning i den praktiske jobbhverdagen din.

  Les mer
  Forsidebilde Alle Nettverk Toppbanner
 • Fra HR-analyse til strategi og handling

  Å finne tall er lett. Å vite hva tallene betyr for virksomheten er noe helt annet. Slik er det også med HR-analyse. Har din virksomhet en del HR-data tilgjengelig som dere ønsker å dra nytte av, men du vet ikke helt hva dere kan bruke dem til?

  Les mer
  technologysolutions-compressed-50
 • HR analyse

  Nytt temaark - HR-analyse

  HR-analyse handler om å samle inn og analysere HR-data for å kunne fatte bedre beslutninger relatert til arbeidsstyrken. Gjennom de senere årene har HR-analyse vokst frem til å bli et populært konsept blant både praktikere og konsulenter innen HR-feltet.

  Les mer
  Hr Analyse Toppbanner
 • HR analyse

  Ny global studie om viktigheten av HR-analyse

  En global studie gjennomført av CIPD, vår søsterorganisasjon i England, i samarbeid med Workday, leverandør av HR-løsninger, viser at det et stort potensiale for utvikling av praksis innen HR-analyse. Potensialet ligger i fremskaffing og bruk av data for HR-team, samt øvrige deler av organisasjonens forståelse for den verdien personaldata kan ha for verdiskapingen.

  Les mer
  Hr Analyse Toppbanner
 • Tryggere i jobben gjennom nettverk

  Ingvild Kolstad Dimmen har lang erfaring med kompetanse og er en av fem ansatte i Sbanken sin HR-avdeling. Det siste året har hun deltatt i HR Norges fagnettverk innen kompetanseutvikling. «Jeg har blitt tryggere i jobben min gjennom deltakelse i nettverket», forteller hun.

  Les mer
  Nettverknett
 • - HR-analyser handler om å øke produktiviteten

  HR-analyser handler ikke bare om å måle innsats og resultater og automatisere rapporter. - Det er når rapportene brukes til å løse problemer, at virksomhetene kan tjene store penger på det, mener Max Blumberg.

  Les mer
  Hr Analyse Toppbanner
 • HR analyse

  Ny rapport om HR-analyse

  HR Norge presenterer en ny rapport om HR-analyse i Norge. HR-analyse har gjennom de siste årene fått en stadig økende oppmerksomhet i virksomheter globalt, og også i Norge ser vi denne trenden.

  Les mer
  Hr Analyse Toppbanner
 • Arrangement ( 5 mai - 1 apr )

  Fagnettverk innen HR-analyse 2020/2021

  Hensikten med nettverket er å skape en relevant og fortrolig arena for kompetansedeling mellom HR praktikere som arbeider med HR-analyse.

  Les mer
  Nettverk Sven