Artikler med taggen "HR i kommunen 2019" ( 3 treff )

 • Ledelse

  Medarbeiderundersøkelse i et ledelsesperspektiv

  Linda Lai er faglig arkitekt bak medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR. Hun setter undersøkelsen inn i et større lederperspektiv og forteller hvordan ledere kan bruke undersøkelsen til målrettet utviklingsarbeid.

  Les mer
  Medarbeiderundersokelse Toppbanner
 • Kulturbygging – avgjørende for å lykkes med fusjon

  Når kommune Skedsmo, Fet og Sørum i 2020 blir Lillestrøm kommune, ligger det et solid stykke arbeid i bunn. For å lykkes satte de tidlig i prosessen fokus på hvilken kultur de ønsket da forskning viser at kulturbygging er avgjørende for å lykkes.

  Les mer
  Puzzle 2
 • Heltidskultur starter med bred involvering

  - Først når alle parter skjønner utfordringsbildet, kan man begynne å bygge nye praksiser og turnuser, sier Ola Sigmundstad. Han leder prosjektet med å gjøre deltidskultur til heltidskultur i Arendal kommune.

  Les mer
  Helsevesen