Artikler med taggen "HR-undersøkelsen" ( 8 treff )

 • Presentasjon av funn fra HR-undersøkelsen 2015

  I de siste 9 årene har HR Norge i samarbeid med Ernst & Young gjennomført HR-undersøkelsen. Denne undersøkelsen har som mål å ta temperaturen på HR i Norge, og kartlegge hvordan det tenkes om HR, hva som gjøres, og på hvilke måter det gjøres. Årets undersøkelse har sett spesielt på hvordan det jobbes med å skape effektive og endringsdyktige virksomheter.

  Les mer
  Sykefravær
 • HR-undersøkelsen

  HR-undersøkelsen 2015 – HRs rolle i endringsprosesser

  Når året 2015 går mot slutten ser vi tilbake på et år der de fleste virksomheter har opplevd å seile i urolig farvann med tiltagende motvind. Endringer i rammevilkår har kommet inn i de fleste sektorer og bransjer, og mange virksomheter har opplevd det vi kaller brudd. Det vil si en brå organisatorisk endring i motsetning til det kontinuerlige endringsarbeidet mange har lagt opp til.

  Les mer
  HRU15-thumb
 • HR-undersøkelsen 2017

  Mange organisasjoner og arbeidstakere er usikre på hva de kan forvente av fremtidens arbeidsliv. Daglig kan vi lese artikler om robotisering, kunstig intelligens, digitalisering, og endringer i jobber. Hva gjør så virksomhetene egentlig for å imøtekomme disse trendene? Hvordan tar de beslutninger som skal bidra til gode resultater på både kort og lengre sikt? Hvilke HR-områder mener de må styrkes i de neste 3-5 årene, og hvordan vurderer de sine egne prestasjoner innenfor disse områdene i dag? Dette er noen av spørsmålene som vil belyses i årets undersøkelse.

  Les mer
  Puslespill
 • Nordiske virksomheter forventer opp mot 20 prosent automatisering innen fem år

  Arbeidslivet endrer seg dramatisk som følge av den digitale revolusjonen, ofte referert til som "Den fjerde industrielle revolusjon". Fremtidsforskere mener at innen 2030 kan så mye som halvparten av alle jobber, bli berørt i en eller annen grad på grunn av den teknologiske utviklingen. En fersk rapport fra HR Norge og EY peker på utfordringer dette reiser.

  Les mer
  Hr Nordic Survey Thumb
 • Ukeavisen Ledelse: HR-undersøkelsen 2017 | En av to er ikke forberedt på teknologisk endring

  En ny undersøkelse viser at human resourcesavdelingene ikke er forberedt på teknologiendringer og fleksible ansettelsesformer. Men det er lys i enden av tunnelen, mener ekspertene.

  Les mer
  2017 22 09 Ukeavisen Ledelse Teknologisk Endring Skjermbilde
 • HR-trender

  Automatisering styrker H i HR

  Opp mot 20 prosent av HR-oppgavene kan bli automatisert, ifølge HR-medarbeiderne selv. Frigjort tid kan gi et løft på de områdene hvor digitaliseringen kommer til kort: Å utvikle ledere og medarbeider.

  Les mer
  Hr Automatisering
 • HR-undersøkelsen 2018

  I årets undersøkelse har vi, med bakgrunn i resultatene av fjorårets undersøkelse der blant annet kompetansegap var ett av de mest fremtredende problemstillingene, sett på hvilke valg virksomhetene har tatt. Hvilke dilemmaer de har hatt foran seg, og hvilke ønskete og uønskete konsekvenser løsningene ser ut til å ha.

  Les mer
  Hr Undersokelsen 2019 Thumb
 • Presentasjon av funn fra HR-undersøkelsen 2020

  I årets HR-undersøkelse setter vi fokus på hva virksomhetene i dag gjør for å kunne være tilpasningsdyktige. Vi har også sett på hvilke endringer virksomhetene mener de kommer til å gjøre fremover for å kunne møte omgivelsenes krav og for å kunne gripe nye muligheter.

  Les mer
  Toppbanner Hru 2020 Thumb