Artikler med taggen "HR-undersøkelsen 2019" ( 1 treff )

  • HR-undersøkelsen 2018

    I årets undersøkelse har vi, med bakgrunn i resultatene av fjorårets undersøkelse der blant annet kompetansegap var ett av de mest fremtredende problemstillingene, sett på hvilke valg virksomhetene har tatt. Hvilke dilemmaer de har hatt foran seg, og hvilke ønskete og uønskete konsekvenser løsningene ser ut til å ha.

    Les mer
    Hr Undersokelsen 2019 Thumb