Artikler med taggen "HR-undersøkelsen 2020" ( 1 treff )

  • Presentasjon av funn fra HR-undersøkelsen 2020

    I årets HR-undersøkelse setter vi fokus på hva virksomhetene i dag gjør for å kunne være tilpasningsdyktige. Vi har også sett på hvilke endringer virksomhetene mener de kommer til å gjøre fremover for å kunne møte omgivelsenes krav og for å kunne gripe nye muligheter.

    Les mer
    Toppbanner Hru 2020 Thumb