Artikler med taggen "Nye organisasjonsformer" ( 1 treff )

  • Arrangement ( 10 juni )

    HR Tech 2020 - Digitalt

    Vi ønsker velkommen til HR Tech 2020 - Digitalt! Programmet er oppdatert med relevante vinklinger som gjenspeiler den situasjonen vi nå står i. Du får tilgang til plenumsforedrag og to delsesjoner som du selv kan plukke og mikse foredrag fra. Vi legger også opp til to live spørrerunder i løpet av dagen.

    Les mer
    Hr Tech 2020 Linked In D