Artikler med taggen "pensjon" ( 7 treff )

 • Sunnmørsposten: Jobb er bedre enn alderspensjon

  «Demografene i Statistisk sentralbyrå [...] snakker konsekvent med innestemme om de harde fakta», skriver Steinar A. Hopland fra Senter for Seniorpolitikk i et innlegg i Sunnmørsposten.

  Les mer
 • Pensjon

  Aktuell rettspraksis på pensjonsrettens område

  Hvert år avsies flere dommer på pensjonsrettens område. Noen av disse dommene illustrerer godt hvilke problemstillinger som kan oppstå i praksis, mens andre skaper klarhet på områder hvor det tidligere har hersket usikkerhet.

  Les mer
  Arbeidsrett
 • Må din bedrift tilpasse pensjonsforsikringene i løpet av første halvår?

  Regler om aldergrenser og stillingsvern ble endret i 2015. For mange fikk de nye reglene virkning allerede i juli i fjor, mens andre må tilpasse aldersgrensene i løpet av 1. halvår 2016. De nye reglene omfatter også bedriftsintern aldersgrense som er økt fra 67 til 70 år.

  Les mer
  Pensjon
 • Ny pensjonsordning – frykt og glede

  Mange virksomheter er nå i gang med å utarbeide forslag til ny pensjonsordning og andre er i mål med dette. Hvordan kan din virksomhet bygge opp en pensjonsordning som styrker virksomhetens personalpolitikk? Hvordan skaffer du deg kontroll over kostnader nå og i fremtiden?

  Les mer
  employee group
 • Pensjon

  Privat AFP - en «Absolutt Fabelaktig Pensjon»

  Dette ble betegnelsen Dine Penger ga AFP i privat sektor da ordningen kom i 2011. Det er ingen tvil om at dette er en god ytelse for dem som har rett til den. Men det er flere feller å gå i her som både arbeidsgiver og arbeidstaker må være klar over.

  Les mer
  Svein Aartun Bye Toppbanner
 • Pensjon

  Pensjon – fra kollektivt til individuelt ansvar

  Hva skjer når pensjon går fra det kollektive til det individuelle? Arbeidstaker går fra å bli passet på til å måtte passe på. Feil valg kan koste dyrt, også for arbeidsgiver. Hva innebærer endringen og hvordan sikre at både arbeidsgiver og ansatte har tilstrekkelig grunnlag for å kunne treffe riktige valg?

  Les mer
  Krukke Med Penger
 • Personalpolitikk

  Pensjonsordningen i en endringsfase

  Gjennom de siste 16 årene har det norske pensjonssystemet blitt totalrenovert. Folketrygden, tjenestepensjonsordninger i offentlig og privat sektor, samt AFP ordningen i privat sektor har alle vært gjennom reformer i disse årene. Vi har også sett store endringer hva gjelder uførepensjonssystemet, men vi er ikke helt fremme enda.

  Les mer
  Pensjon 4