Artikler med taggen "pensjon" ( 8 treff )

 • Sunnmørsposten: Jobb er bedre enn alderspensjon

  «Demografene i Statistisk sentralbyrå [...] snakker konsekvent med innestemme om de harde fakta», skriver Steinar A. Hopland fra Senter for Seniorpolitikk i et innlegg i Sunnmørsposten.

  Les mer
 • Pensjon

  Aktuell rettspraksis på pensjonsrettens område

  Hvert år avsies flere dommer på pensjonsrettens område. Noen av disse dommene illustrerer godt hvilke problemstillinger som kan oppstå i praksis, mens andre skaper klarhet på områder hvor det tidligere har hersket usikkerhet.

  Les mer
  Arbeidsrett
 • Må din bedrift tilpasse pensjonsforsikringene i løpet av første halvår?

  Regler om aldergrenser og stillingsvern ble endret i 2015. For mange fikk de nye reglene virkning allerede i juli i fjor, mens andre må tilpasse aldersgrensene i løpet av 1. halvår 2016. De nye reglene omfatter også bedriftsintern aldersgrense som er økt fra 67 til 70 år.

  Les mer
  Pensjon
 • Ny pensjonsordning – frykt og glede

  Mange virksomheter er nå i gang med å utarbeide forslag til ny pensjonsordning og andre er i mål med dette. Hvordan kan din virksomhet bygge opp en pensjonsordning som styrker virksomhetens personalpolitikk? Hvordan skaffer du deg kontroll over kostnader nå og i fremtiden?

  Les mer
  employee group
 • Pensjon

  Privat AFP - en «Absolutt Fabelaktig Pensjon»

  Dette ble betegnelsen Dine Penger ga AFP i privat sektor da ordningen kom i 2011. Det er ingen tvil om at dette er en god ytelse for dem som har rett til den. Men det er flere feller å gå i her som både arbeidsgiver og arbeidstaker må være klar over.

  Les mer
  Svein Aartun Bye Toppbanner
 • Pensjon

  Pensjon – fra kollektivt til individuelt ansvar

  Hva skjer når pensjon går fra det kollektive til det individuelle? Arbeidstaker går fra å bli passet på til å måtte passe på. Feil valg kan koste dyrt, også for arbeidsgiver. Hva innebærer endringen og hvordan sikre at både arbeidsgiver og ansatte har tilstrekkelig grunnlag for å kunne treffe riktige valg?

  Les mer
  Krukke Med Penger
 • Personalpolitikk

  Pensjonsordningen i en endringsfase

  Gjennom de siste 16 årene har det norske pensjonssystemet blitt totalrenovert. Folketrygden, tjenestepensjonsordninger i offentlig og privat sektor, samt AFP ordningen i privat sektor har alle vært gjennom reformer i disse årene. Vi har også sett store endringer hva gjelder uførepensjonssystemet, men vi er ikke helt fremme enda.

  Les mer
  Pensjon 4
 • Arrangement ( 11 jan )

  Endringer i offentlig tjenestepensjon – Tidenes største omdanning i pensjonsnorge?

  Gjennom snart 20 år har pensjon stadig blitt mer og mer aktuelt tema. Det norske pensjonssystemet har vært gjennom store endringer disse årene og nå er det offentlig tjenestepensjon som står foran tidenes omlegging.

  Les mer
  Erikog Jan Fb