Artikler med taggen "Pensjonskonferansen 2018" ( 4 treff )

 • Hvordan unngå AFP-fellene

  Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan begå feil som gjør at arbeidstaker mister retten til AFP. Her får du vite litt om hva du som arbeidsgiver må gjøre for ikke å trå feil og hva arbeidstaker bør vite om AFP for ikke å miste retten til denne.

  Les mer
 • Pensjon

  Pensjon – fra det enkle til det kompliserte

  Tilbakemeldingene fra både arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger er at informasjonsbehovet om pensjon oppleves tilnærmet utømmelig. Behovet favner bredere enn tidligere og omfatter alle aldersgrupper. Det er på tide å fokusere på livsfaseøkonomi, ikke kun tradisjonell pensjonsøkonomi.

  Les mer
  Alexandra Plahte Ny 2018
 • Fra ytelsespensjon til innskuddspensjon

  Overgangen fra ytelsespensjon til innskuddspensjon gjør at arbeidsgiver blir tvunget til å se på fremtidige ordninger- hvordan virker disse for de ansatte og hva er fornuftig å etablere?

  Les mer
  Martin Jetlund 1
 • Flere store ting skjer på pensjonsområdet

  Nye løsninger for pensjon i offentlig sektor, AFP i privat sektor har vært oppe til vurdering og det er forslag om egen pensjonskonto. Men hva er pensjon mer enn alderspensjon, og hvordan ser økonomien ut når man blir pensjonist?

  Les mer
  Pensjon 4