Artikler med taggen "pensjonsreformen" ( 2 treff )

 • Pensjon

  Pensjon – fra kollektivt til individuelt ansvar

  Hva skjer når pensjon går fra det kollektive til det individuelle? Arbeidstaker går fra å bli passet på til å måtte passe på. Feil valg kan koste dyrt, også for arbeidsgiver. Hva innebærer endringen og hvordan sikre at både arbeidsgiver og ansatte har tilstrekkelig grunnlag for å kunne treffe riktige valg?

  Les mer
  Krukke Med Penger
 • Personalpolitikk

  Pensjonsordningen i en endringsfase

  Gjennom de siste 16 årene har det norske pensjonssystemet blitt totalrenovert. Folketrygden, tjenestepensjonsordninger i offentlig og privat sektor, samt AFP ordningen i privat sektor har alle vært gjennom reformer i disse årene. Vi har også sett store endringer hva gjelder uførepensjonssystemet, men vi er ikke helt fremme enda.

  Les mer
  Pensjon 4