Artikler med taggen "Prestasjonsvurdering" ( 1 treff )

  • Talent management

    Rettferdighet som viktig driver av effektiviteten i prestasjonsledelse

    For få år siden sveipet en fornyelsesvind over prestasjonsledelse og mange av de gamle praksiser innen området ble lagt til side til fordel for hyppige tilbakemeldinger, uformelle samtaler og smidighet i målsettinger. Fokus ble endret fra tilbakeskuende prestasjonsvurderinger til mer utviklingsorienterte samtaler.

    Les mer
    Leaders