Artikler med taggen "Statsansatteloven" ( 2 treff )

 • Ny lov og forskrift om statens ansatte

  Ny lov og forskrift om statens ansatte trådte i kraft 1. juli 2017. Det er viktig at både arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter i staten setter seg inn i det nye regelverket.

  Les mer
  Arbeidsrett
 • Nyheter i arbeidsretten – hva bør vi vite nå?

  Det siste året 2017/2018 har gitt arbeidsgivere en rekke nye rettigheter og plikter å forholde seg til ved ny lovgivning og viktig rettspraksis på arbeidsrettens område. Både Høyesterett og lagmannsrettene har avsagt viktige avgjørelser som gir retningslinjer for arbeidsgivere innen sentrale områder som håndtering av arbeidstakere med langvarig eller omfattende sykefravær, utvelgelse ved nedbemanning og rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.

  Les mer
  Arbeidsgiverrollen