Artikler med taggen "Sykefravær og arbeidsmiljø 2019" ( 9 treff )

 • Sykefravær

  De vanskelige sykefraværsakene

  Langvarige og/eller hyppige sykefravær kan skape utfordringer i mange virksomheter, samtidig som det kan være en tragedie for mange arbeidstakere. Mange sykefraværssaker medfører konflikter, samtidig som konflikter i seg selv kan medføre både langvarig og hyppig sykefravær. Fra juridisk vinkel er tidlig og fortsatt dialog nøkkelen til løsning.

  Les mer
  Sykefravær
 • For lite søvn påvirker adferden din

  En natt uten søvn kan, på lik linje med å være påvirket av alkohol, endre flere sider av din oppførsel. «- Du går ikke full på jobb så hvorfor skal du gå trøtt på jobb?», spør Vicki Culpin.

  Les mer
  Sovn
 • Engasjement og stolthet gir redusert sykefravær

  SpareBank 1 Nord-Norge har siden 2013 jobbet systematisk med jobbengasjement og stolthet, og har hatt en hypotese om at dreiningen mot et mer engasjerende arbeidsmiljø ville bidra til redusert sykefravær.

  Les mer
  Turid Aspenes2
 • – Sykefraværsarbeid er ferskvare som krever kontinuitet og systematikk

  Gjennom prosjektet Økt arbeidsKRAFT jobber SINTEF Nord med å finne ut hvordan ulike virksomheter i landsdelen kan utnytte en større del av arbeidskraften.

  Les mer
  Arbeidskraft
 • Politisk feighet hindrer nedgang i sykefraværet - virksomhetene må gjøre jobben

  Godt nytt år! Var det noen som hørte statsministerens nyttårstale? Jeg hang meg mest opp i det hun sa om at «En god barndom varer livet ut».

  Les mer
  Pc Stetoskop
 • Sykefravær

  Dette lærte vi på Sykefravær og arbeidsmiljø 2019

  Sykdom og sykefravær i arbeidslivet er noe vi er nødt til å leve med. Å finne balansen mellom når man er frisk nok til å være på jobb, og når man er for syk til å jobbe, kan være vanskelig. De åtte foredragsholderne gå oss mye nyttig innsikt, tanker og verktøy til bruk i arbeidshverdagen.

  Les mer
  Sykefravaer Og Arbeidsmiljoe Linked In
 • Sykefravær

  Håndtering av arbeidstakere med generelt høy fraværsprosent

  Jussen danner rammer for rettigheter og plikter i arbeidslivet, også ved håndtering av sykefravær. Fikk du ikke med deg foredraget til Kari Andersen i advokatfirmaet SBDL på konferansen Sykefravær og arbeidsliv får du anledning til å se dette her.

  Les mer
  Kari Andersen Video Thumb
 • Inkludering, åpenhet og tydelige krav ga rekordlavt sykefravær

  Fana Sparebank har hatt rekordlavt sykefravær gjennom 2018 og 2019. Dette er resultatet av målrettet jobbing for større åpenhet, fokus på hva som motiverer de ansatte, inkludering på arbeidsplassen, men også tydelige krav og forventninger til de ansatte.

  Les mer
  Sykefravær Arbeidsmiljø
 • Flere gode arbeidsår for alle i Veidekke

  Et grunnleggende positivt menneskesyn og tro på dialog, tett og god oppfølging av medarbeidere samt fleksibilitet i livets vanskelig faser, bidrar til at mennesker kommer raskere tilbake til jobb. Dette er oppskriften til Anne Thorbjørnsen, Konserndirektør HR og HMS i Veidekke, på godt sykefraværsarbeid.

  Les mer
  Veidekke