Artikler med taggen "Tilretteleggingsplikt" ( 1 treff )

  • Sykefravær

    De vanskelige sykefraværsakene

    Langvarige og/eller hyppige sykefravær kan skape utfordringer i mange virksomheter, samtidig som det kan være en tragedie for mange arbeidstakere. Mange sykefraværssaker medfører konflikter, samtidig som konflikter i seg selv kan medføre både langvarig og hyppig sykefravær. Fra juridisk vinkel er tidlig og fortsatt dialog nøkkelen til løsning.

    Les mer
    Sykefravær