Artikler med taggen "kompetansebehov" ( 1 treff )

  • Kompetanseutvikling

    Praktiske råd til ledere for å møte fremtidens behov for kompetanse

    Evnen til å hurtig kunne bygge ny kompetanse og vedlikeholde nøkkelkompetanse er ikke bare virktig for organisasjonen, men også for den enkelte arbeidstaker. Det er også viktig for samfunnet for øvrig, og det kan argumenteres for at dette blir stadig viktigere (World Economic Forum, 2018)

    Les mer
    Kompetanseutvikling 1