Artikler med taggen "kompetanseledelse" ( 2 treff )

 • Kompetanseutvikling

  Behovet for innovasjon er høyaktuelt, -men vektlegges det i kompetansestrategien?

  Innovasjon står sentralt i den pågående omstillingen i næringslivet som følge av reduksjonen i oljevirksomheten. Private og offentlige virksomheter er viktige arenaer for utvikling av den kompetanse og kreativitet som kreves for at nyskapende prestasjoner skal finne sted.

  Les mer
  Innovasjon Web
 • Arrangement ( 2 juni - 1 juli )

  Fagnettverk innen kompetanseutvikling 2020/2021

  Målet med HR Norges fagnettverk innen kompetanseutvikling er å skape en arena for deling og drøfting av aktuelle kompetansefaglige temaer og problemstillinger på et høyt faglig nivå. I dette nettverket vil du få en unik mulighet til å utveksle erfaringer og diskutere problemstillinger man møter i den praktiske arbeidshverdagen.

  Les mer
  Anne Lise Mevold Fb