Artikler med taggen "ny personvernlov" ( 1 treff )

  • Arrangement ( 3 mars - 4 mars )

    Personvern for HR

    Personvern for HR vil ta for seg arbeidsgiveres plikter, rettigheter og muligheter i den praktiske hverdagen. Kurset vil være basert på denne nye personopplysningsloven, med GDPR som tolkningsfaktor.

    Les mer
    Thomas