Artikler med taggen "personalsaker" ( 2 treff )

 • Personaloppfølging i vanskelige personalsaker

  Mange personalsaker er sammensatte og komplekse og arbeidsgiver kan fort bli handlingslammet i vanskelige saker. Når en leder tar opp en vanskelig sak som gjelder person med en ansatt kan denne oppleve dette som trakassering, bli sykemeldt eller påberoper seg vern som varsler.

  Les mer
  Arbeidsrett Dom
 • Arrangement ( 4 feb )

  Krav om innsyn i personal- og arbeidsmiljøsaker

  Dette kurset vil gi deg en praktisk innføring i reglene om innsyn etter offentlighetsloven med særlig fokus på personal- og arbeidsmiljøsaker.

  Les mer
  Kristian Aaog Thomas Svendsen Fb2