Artikler med taggen "personalsaker" ( 1 treff )

  • Personaloppfølging i vanskelige personalsaker

    Mange personalsaker er sammensatte og komplekse og arbeidsgiver kan fort bli handlingslammet i vanskelige saker. Når en leder tar opp en vanskelig sak som gjelder person med en ansatt kan denne oppleve dette som trakassering, bli sykemeldt eller påberoper seg vern som varsler.

    Les mer
    Konflikt