Arbeidsgivers håndtering av personopplysninger

11-12
mars

Kurs - Oslo

09:00 - 16:00

Medlemspriser
6900,-

Ikke-medlem priser
9900,-

Påmeldingsfrist 26.02.2015

  Sted

  HR Norge

  Adresse: Jernbanetorget 2, 0154 Oslo

  HR Norge - Google mapsÅpne Google-kart

  Arrangør

  HR Norge

  Telefon: +47 22 11 11 22

  E-post: hrnorge@hrnorge.no

  Nettsted: hrnorge.no

  Personopplysningsloven med forskrifter stiller strenge krav til arbeidsgiver i forbindelse med behandling av personopplysninger. Arbeidsgivers innhenting, sammenstilling, lagring og utlevering/videreformidling av opplysninger samt enhver bruk av personopplysninger ved elektroniske hjelpemidler vil være behandling av personopplysninger.

  Det vil si at opplysninger om personer som mottas eller sendes i e-post er regulert av lovens bestemmelser. Behandling av personopplysninger krever som en hovedregel meldeplikt eller konsesjon fra Datatilsynet. Håndterer din virksomhet opplysninger om ansatte og kunder i henhold til lovens krav?

  I hvilken utstrekning har virksomheten adgang til å innhente, lagre og videreformidle opplysninger knyttet til tilsettingsprosesser, medarbeidersamtaler, advarsler, prestasjonsmålinger, adgangskontroll, datatrafikk, hjemmesider etc. Svært mange virksomheter er ikke kjent med sine forpliktelser knyttet til personopplysninger og tenker ikke over at de kanskje daglig bryter regelverket.

  Det å manøvrere informasjonsflyten i virksomhetene i forhold til regelverket, er en krevende oppgave. Gjennom dette kurset tar vi sikte på at deltakerne skal kunne anvende regelverket på en betryggende måte. Kurset gjennomføres med vekt på praktiske oppgaver som gir praktisk trening i bruken av reglene. Vi kommer inn på regelverk knyttet til innsyn i e-post, arbeidsgivers forpliktelser til å dokumentere virksomhetens informasjonssikkerhet og sørge for systematisk internkontroll.

  Målgruppe
  Kurset er rettet mot alle som arbeider med personalbehandling/HR.

  Målsetting
  Gi kunnskap om og evne til å håndtere regelverket knyttet til behandling av personopplysninger.

  Kursholder:
  Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due-Lund

  Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
  Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!