Arbeidsrett for statsansatte

26-27
sep

Kurs - Oslo

09:00 - 16:00

Medlemspriser
7400,-

Ikke-medlem priser
10400,-

Påmeldingsfrist 24.09.2018 14:00

Påmeldingsfristen har utløpt

Sted

HR Norges kurslokaler

Adresse: Akersgata 34, 0180, Oslo

HR Norges kurslokaler - Google mapsÅpne Google-kart

Arrangør

HR Norge

Telefon: +47 22 11 11 22

E-post: hrnorge@hrnorge.no

Nettsted: hrnorge.no

Arbeidsforhold i staten reguleres dels av statsansatteloven og dels av arbeidsmiljøloven. I tillegg stiller forvaltningsloven, offentlighetsloven og ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper krav til saksbehandlingen. Sammen med tariffavtaler, personalreglement og andre interne føringer kan regelverket for statlige ansettelsesforhold virke overveldende.

Dette kurset gjør deg godt kjent med arbeidslivets spilleregler i staten.

Kurset dekker:

  • Oversikt over de viktigste lover, rettskilder og prinsipper for statlige arbeidsforhold
  • Reglene for tilknytning av arbeidskraft: fast og midlertidig ansettelse, prøvetid, innleie og selvstendige oppdragstakere
  • Overordnede krav til ansettelse: kvalifikasjonsprinsippet, mangfold og fortrinnsrett
  • Ansettelsesordningen i staten: innstillings- og ansettelsesmyndighet
  • Saksbehandlingskrav til aktivitetene i ansettelsesprosessen: utlysning, søkerlister, intervju, bakgrunnssjekk, innstilling, ansettelse mv. 
  • Arbeidsgivers styringsrett i staten
  • Statsansattelovens regler om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon og avskjed
  • Omorganisering og nedbemanning i staten

Du vil få praktiske råd om hvordan typiske problemstillinger kan løses.

Kurset er rettet mot arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter i statlig sektor som reguleres av statsansatteloven. Kurset anbefales å tas i tillegg til kurset i Arbeidsrett


Kursholdere:

Terje Gerhard Andersen er partner og advokat i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund DA, hvor han primært arbeider med arbeidslivsjuss. Han er utdannet cand.jur fra Universitetet i Oslo og LLM fra University of Minnesota. Andersen er medforfatter av blant annet arbeidsrettsboken Arbeidslivets spilleregler.


Thomas Braut Svendsen er advokat og partner i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL), hvor han hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Han har tidligere vært seniorrådgiver i NAV. I tillegg til alminnelig advokatpraksis og foredragsvirksomhet er Braut Svendsen medforfatter av blant annet arbeidsrettsboken ”Arbeidslivets spilleregler”.

Relaterte saker

Arbeidsgiverrollen

Nyheter i arbeidsretten – hva bør vi vite nå?

Det siste året 2017/2018 har gitt arbeidsgivere en rekke nye rettigheter og plikter å forholde seg til ved ny lovgivning og viktig rettspraksis på arbeidsrettens område. Både Høyesterett og lagmannsrettene har avsagt viktige avgjørelser som gir retningslinjer for arbeidsgivere innen sentrale områder som håndtering av arbeidstakere med langvarig eller omfattende sykefravær, utvelgelse ved nedbemanning og rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!