HR-analyser i Excel for viderekomne

10
apr

Kurs - Oslo

09:00 - 16:00

Medlemspriser
4500,-

Påmeldingsfrist 8.04.2019 13:00

Påmeldingsfristen har utløpt

Sted

HR Norges lokaler

Adresse: Akersgata 34, 0180, oslo

HR Norges lokaler - Google mapsÅpne Google-kart

Arrangør

HR Norge

Telefon: +47 22 11 11 22

E-post: hrnorge@hrnorge.no

Nettsted: hrnorge.no

Ønsker du å lære mer avansert dataanalyse basert på Excel og muligheter for automatisering av datavisualisering samt besvare forretningsspørsmål basert på disse dataene?

Dette praktiske kurset vil gi deg kunnskap i hvordan du kan gjennomføre og presentere mer avanserte analyser basert på HR-data. 

Som deltaker vil du lære om:

  • sammenhengen mellom strategi og gjennomføring av analyser
  • bruk av modeller og automatiseringsmuligheter gjennom bruk av pivottabeller i Excel og kobling mot dashboard i Powerpoint
  • deskriptiv statistikk, korrelasjons- og regresjonsanalyse
  • hvordan bearbeide et datasett med HR-data i Excel ved hjelp av avanserte funksjoner i dataanalyse-tillegget i Excel

Dette kurset passer for deg i HR som har noe erfaring med bruk av modeller og pivottabeller i Excel, men som ønsker å lære og analysere og fremstille data på en mer effektiv måte. Kurset legger opp til aktiv involvering av deltakerne gjennom hele dagen, med arbeid både individuelt og i grupper.

Alle deltakere tar med egen PC. Powerpoint og Excel med tilleggsverktøyet «analyseverktøy» må være installert på PC-en. Kurset er lagt opp til bruk av Excel og Powerpoint på Windows PC, ikke Mac.

Ønsker du å lære enda mer om HR-analyser?

HR-analyser i Excel for viderekomne kan tas alene, eller i kombinasjon med HR-analyser i Excel. Dersom du ønsker å delta på begge kursene, melder du deg på begge separat. Prisen for to kurs er 7900,- for medlemmer og 11400,- for ikke-medlemmer. Prisen vil korrigeres etter påmelding. 

Kursholdere:

Lina Alsvik har organisasjonspsykologisk bakgrunn og har jobbet med arbeidsmiljøundersøkelser, ledelsesevalueringer og andre surveys og psykometriske målinger. De siste fem årene har hun jobbet som HR-analytiker i Norsk Hydro. Der har hun vært med på å starte opp en global HR analysefunksjon og å implementere Strategic Workforce planning samt datafangalyser innen prestasjon, utvikling, mangfold og rekruttering.

Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge. Han har bred HR-faglig erfaring fra nasjonal og internasjonal HR gjennom globale HR-lederroller i bl.a Nokia og Trolltech. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og gjennomfører nå et erfaringsbasert masterstudie i kunnskapsledelse.

 

Relaterte saker

Hr Analyse Toppbanner

HR analyse

Nytt temaark - HR-analyse

HR-analyse handler om å samle inn og analysere HR-data for å kunne fatte bedre beslutninger relatert til arbeidsstyrken. Gjennom de senere årene har HR-analyse vokst frem til å bli et populært konsept blant både praktikere og konsulenter innen HR-feltet.

Hr Analyse Toppbanner

HR analyse

Ny global studie om viktigheten av HR-analyse

En global studie gjennomført av CIPD, vår søsterorganisasjon i England, i samarbeid med Workday, leverandør av HR-løsninger, viser at det et stort potensiale for utvikling av praksis innen HR-analyse. Potensialet ligger i fremskaffing og bruk av data for HR-team, samt øvrige deler av organisasjonens forståelse for den verdien personaldata kan ha for verdiskapingen.

Nettverknett

Tryggere i jobben gjennom nettverk

Ingvild Kolstad Dimmen har lang erfaring med kompetanse og er en av fem ansatte i Sbanken sin HR-avdeling. Det siste året har hun deltatt i HR Norges fagnettverk innen kompetanseutvikling. «Jeg har blitt tryggere i jobben min gjennom deltakelse i nettverket», forteller hun.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!